Ședință extraordinară vineri, 16 noiembrie

 

Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară în data de  16 noiembrie, ora 16, pe ordinea de zi fiind următoarele proiecte:

  1. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea cererii de finanțare pentru proiectul „Eficiența instituțională prin investiții la nivel local” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă – CP10/2018 – „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Proiectul AICI.
  2. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu privind parteneriatul între Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci (C.N.A.E.) și U.A.T. Municipiul Tecuci în vederea depunerii de proiecte cu finanțare din fonduri europene nerambursabile. Proiectul AICI.
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr.58/22.03.2018 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2018, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul AICI.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Proiectul AICI.