Primăria Tecuci angajează muncitori

 

UAT Municipiul Tecuci organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de  4 posturi muncitori calificat în cadrul Direcţiei Servicii Publice, pe perioadă nedeterminată și un post muncitor calificat la  Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice pentru posturile de muncitori calificați din cadrul Direcțtiei Servicii Publice: studii medii/generale, diploma calificare în servicii, zidărie, tâmplărie, tinichigerie sau sudor; vechime în muncă 0 ani.

Pentru postul de muncitor calificat din cadrul serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat: studii medii absolvite cu Diplomă de bacalaureat, diplomă calificare servicii, vechime în muncă de 7 ani.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei, astfel: proba practică în data de 07.01.2019, ora 10 și proba interviu în data de 09.01.2019, ora 10.

Data limita până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 21 decembrie 2018.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei, la Compartimentul Resurse Umane.