Ecourile controversatei taxe de salubrizare

 

Dezbaterea taxei de salubrizare este o acțiune anuală, care trebuia bifată ca fiind realizată, înaintea aprobării impozitelor și taxelor locale, pe anul 2019, de către Consiliul local al municipiului Tecuci.

La fel ca în anii precedenți, intrarea cetățenilor a fost împiedicată prin neasigurarea unui spațiu adecvat, deși posibilități existau, în sediul Casei de cultură și la fosta Sală Popular.

Am urmărit filmul pus pe Youtube și pot spune că ședința a fost o cacialma, singurele intervenții corecte și documentate fiind din partea ALDE și PNL.

Triplarea taxei de salubrizare (fosta taxă de habitat), nu se justifică, deși reprezentanții CUP au încercat să convingă, prin prezentarea cosmetizată a datelor și folosirea unui video-proiector.

Obiecţiunile făcute de reprezentanții PNL și comparațiile cu taxele percepute în alte orașe au fost respinse, neargumentat, de primar, viceprimar și conducerea CUP.

Realitatea nespusă este însă alta. În fiecare an, taxa de salubrizare propusă de Societate și aprobată de Consiliul local, dacă ar fi încasată de la toți contribuabilii, ar acoperi cheltuielile făcute de agentul economic și ar permite obținerea unui profit substanțial.

Din păcate, taxa nu se plătește de toate persoanele fizice și juridice și atunci Primăria, pentru desfășurarea normală a activității, trebuie să aloce fonduri în completare, care, în mod normal, ar trebui recuperate de la răi-platnici. În timpul ședinței, că să scape de o întrebare incomodă, Primăria a  aruncat, din burtă, un grad de colectare a taxei de 75%, ceea ce este un lucru neadevărat.

Dublarea, de la un an la altul a taxei de salubrizare, nu este o soluție. Nici stabilirea unei taxe de salubrizare plătibilă la Primărie, într-un cuantum majorat nejustificat, cu titlu de penalizare, nu este un lucru legal.

Consiliul local, prin intermediul primarului, ar trebui să ceară Serviciului de Audit intern,  să analizeze calculaţiile de preț, proiectate de CUP pe perete, și să prezinte Consiliului un Raport în acest sens. Dacă concluziile Raportului nu vor fi suficient de credibile, va trebui sesizată Camera de Conturi Galați și Direcția Generală a Finanțelor Publice Galați, pentru a stabili măsuri în consecință.

 

Un contribuabil al municipiului Tecuci