Licitaţie publică pentru închiriere pajişti

 

Primăria organizează marţi, 27 aprilie, ora 10, licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unor pajiști permanente, aparținând Municipiul Tecuci. Închirierea pajiștilor se face numai pentru crescătorii de animale, membri ai colectivității locale, suprafețele neatribuite urmând a fi licitație și pentru alți crescători.

Sunt propuse închirierii pajiști permanente proprietatea UAT Tecuci situate în: T47-1,85 ha; T72-41,28 ha; T74-31,94 ha; T106-10,72 ha; T135-21 ha. Prețul de pornire al licitaţiei este de 150 lei/ha/an. Taxă caiet de sarcini – 50 lei, taxă de participare 100 lei.

La licitaţie nu pot participa ofertanţii care:

– au debite și/sau litigii față de Municipiul Tecuci;

– au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Municipiul Tecuci;

– nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare (dacă valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile Primăriei acestea nu se considera achitate).

Documentația de atribuire poate fi ridicată de la Primăria Tecuci, serviciul ADPP, tel. 0372.364.111, int. 60, după achitarea taxei de 50 lei la casieria unității.

Data limită pentru clarificări – 20 aprilie 2021. Locul şi data limită pentru primirea ofertelor: Primăria Tecuci, Registratură, 27 aprilie 2021, ora 9. Locul şi data desfăşurării licitaţiei: Primăria Tecuci, 27 aprilie 2021, ora 10.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de luni până vineri, între orele 10 – 12, la Serviciul ADPP din Primăria Tecuci, persoane de contact: Lucian Gradea – 0725.802.009; Cezar Baraș – 0725.802.100.