Şedinţă ordinară a Consiliului local

 

Joi, 26 august 2021, de la ora 16, Consiliul local este convocat în şedinţă ordinară la Sala Studio a Casei de cultură Tecuci. Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din 09.08.2021.

2. Proiect de hotărâre nr. 109/17.08.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local al dlui Naum Adrian.

3. Proiect de hotărâre nr. 111/18.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Compania de Utilități Publice Tecuci SRL.

4. Proiect de hotărâre nr. 104/10.08.2021 privind modificarea art. 1 la HCL nr. 10/28.01.2021 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Clădire Sala Popular, str. Republicii, nr. 9, localitatea Tecuci, județul Galați”.

5. Proiect de hotărâre nr. 105/11.08.2021 privind modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr. 11/28.01.2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Sala Popular, str. Republicii, nr. 9, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B.

6. Proiect de hotărâre nr. 107/13.08.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Extindere și reabilitare iluminat public în municipiul Tecuci strada Aleea Ștrandului (faza DALI)”.

7. Proiect de hotărâre nr. 108/13.08.2021 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administrator de condominii organizat în data de 02.08.2021 și eliberarea atestatelor.

8. Proiect de hotărâre nr. 110/08.2021 privind completarea și modificarea HCL nr. 53 din 23.04.2021 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Tecuci cu reprezentantul Jandarmeriei.

9. Proiect de hotărâre nr. 106/12.08.2021 privind conferirea post-mortem a titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Tecuci, domnului Dan Mateescu.

Informări, interpelări, petiții

– Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr. 132/17.08.2021 privind Decizia nr. 15/2021 a Camerei de Conturi Galați.