Două dezbateri publice. Un nou amendament la taxa de salubrizare

 

Astăzi, 15 decembrie, au avut loc două dezbateri publice, prima privind „Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022” și a doua referitoare la „Modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci”.

Ambele au avut loc la Sala Studio a Casei de cultură Tecuci, prima cu începere de la ora 12, cea de-a doua de la ora 14. La prima dezbatere au participat doar funcționari ai Primăriei.

 La cea de a doua, în afară de funcționari au fost prezente în sală șase persoane, două dintre ele reprezentând Asociațiile de locatari. Pentru informări și întrebările adresate asupra taxei de salubrizare ori ridicării gunoiului, au răspuns secretarul George Borșan, arhitect Nona Popovici, Iulian Marin – șeful Serviciului Taxe impozite.

Totodată, ca o completare, s-a dat citire și la amendamentul emis de primarul Lucian Costin. Acesta este următorul:

„- Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt date în chirie, comodat sau altă formă, altor persoane fizice/juridice, obligația declarației de salubrizare revine proprietarului.

– Pentru imobilele aflate în proprietatea statului/UAT Municipiul Tecuci, obligația depunerii declarației de salubrizare revine chiriașilor acestor imobile.

 – În situația în care contribuabilul – persoana fizică/juridică deține în proprietate clădiri cu destinația de locuințe colective (clădiri rezidențiale) care sunt închiriate, concesionare, date în administrare sau în folosință, după caz, acesta are obligația depunerii declarației de salubrizare pentru toate persoanele fizice care locuiesc în clădirea respectivă. În baza acestei declarații se va stabili taxa specială de salubrizare pentru toate persoanele fizice care locuiesc în clădirea rezidențială, iar taxa va fi achitată de către proprietarul respectivei clădiri”.

Așadar, la dezbaterile susținute astăzi, niciun reprezentant al Consiliului local nu a binevoit să participe. În schimb, ne așteptăm ca la prima ședință, atunci când aceste proiecte vor trebui votate, să existe vociferări pe această temă din partea unor consilieri.