Trei Sfinți Ierarhi prăznuiți astăzi

  Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur sunt prăznuiţi…

Continue Reading