Ședință de îndată a Consiliului local

 

Vineri, 11 februarie 2022, ora 12, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară de îndată. Întrunirea se va desfășura online, iar pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre nr. 16/09.02.2022 privind modificarea HCL nr. 154/2021 privind aprobarea cererii de finanțare a obiectivului de investiții „Modernizare străzi etapa III – LOT 1 – Municipiul Tecuci, Județul Galați”, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiții.

2. Proiect de hotărâre nr. 17/09.02.2022 privind HCL nr. 149/ 28.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare a obiectivului de investiții „Modernizare lucrări de apă și canalizare în cartierele Griviței, Bălcescu, Bulgari, CFR și Gara de Nord, Municipiul Tecuci, Județul Galați”, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiții.