Concurs pentru funcție vacantă la Poliția Locală

 

Poliția Locală Tecuci organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, vacante, de șef serviciu, Serviciu Siguranță și ordine publică.   

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile juridic sau economic; să fie absolvenţi cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani. 

Proba scrisă va fi susținută în data de 5 septembrie 2022, ora 10. Data și ora probei interviu se va afișa ulterior. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Poliției Locale, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat miercuri, 3 august 2022. 

Relații suplimentare puteți obține la sediul Poliției Locale Tecuci. Tel. 0236.814.795. 

Anunț concurs șef serviciu.