Proiectul de buget pentru 2023 a fost aprobat

 

Vineri, 10 februarie 2023, a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Locat Tecuci, cu mai multe puncte ale ordinii de zi. Principalul proiect aflat la mapa consilierilor locali avea în vedere aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2023. 

În urma votului proiectul de buget, cu investițiile programate, a fost aprobat. „Pentru” au votat consilierii PNL și doi consilieri PSD, s-au abținut, vot considerat „împotrivă”, consilierii locali UIPT și ceilalți de la PSD. 

„Avem alocate cele mai mari sume pentru investiții din ultimii 32 de ani. Foarte multe investiții vor fi realizate din fonduri atrase, pentru că ni s-au aprobat proiecte prin PNRR și prin Programul Anghel Saligny”, a declarat la finalul ședinței primarul Lucian Costin. 

În perioada următoare, atenția administrației se va îndrepta în special către asfaltări, fără să fie neglijate celelalte sectoare. Va urma o perioadă în care se vor deschide mai multe șantiere, iar intenția municipalității este să se lucreze cât mai mult și mai bine astfel încât acest an să fie unul de referință în modernizarea orașului. 

„Sigur, în anumite zone se va crea și un anumit disconfort, în special acolo unde trebuie să schimbăm și conductele de apă – un adevărat pericol pentru sănătate – și rețelele de canalizare, înainte de asfaltare. Însă aceasta este calea corectă, lucrurile trebuie făcute bine, de la bun început. Nu asfaltăm și venim apoi să decopertăm ca să schimbăm conductele”, a conchis edilul. 

La mapa consilierilor locali s-au mai aflat proiectele privind bugetele societăților Piețe Prest Tec SRL și Companiei de Utilități Publice Tecuci, alături de prelungirea dării în folosință a Sălii de sport din cadrul Clubului Școlar Sportiv Tecuci. Toate proiectele au fost aprobate.