Ședință de îndată a Consiliului Local

 

Luni, 10 aprilie 2023, la ora 13, Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară de îndată la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 30.03.2023. 

2. Proiect de hotărâre nr. 71/ 07.04.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi etapa II – LOT 4 – Municipiul Tecuci, Județul Galați”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.  

3. Proiect de hotărâre nr. 72/ 07.04.2023 privind „Modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare străzi în Municipiul Tecuci (str. Ștefan Puțanu, str. Malului, B-dul Carol)”. 

4. Proiect de hotărâre nr. 73/ 07.04.2023 privind implementarea proiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Tecuci, județul Galați”.  

5. Adresa nr. 17328/31.03.2023, emisă de Instituția Prefectului Județul Galați, privind desemnarea unui consilier local în calitate de reprezentant al Consiliului Local Tecuci în cadrul programului „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”. 

 

You cannot copy content of this page