Ședință de îndată a Consiliului Local

 

Luni, 10 aprilie 2023, la ora 13, Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară de îndată la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 30.03.2023. 

2. Proiect de hotărâre nr. 71/ 07.04.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi etapa II – LOT 4 – Municipiul Tecuci, Județul Galați”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.  

3. Proiect de hotărâre nr. 72/ 07.04.2023 privind „Modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare străzi în Municipiul Tecuci (str. Ștefan Puțanu, str. Malului, B-dul Carol)”. 

4. Proiect de hotărâre nr. 73/ 07.04.2023 privind implementarea proiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Tecuci, județul Galați”.  

5. Adresa nr. 17328/31.03.2023, emisă de Instituția Prefectului Județul Galați, privind desemnarea unui consilier local în calitate de reprezentant al Consiliului Local Tecuci în cadrul programului „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”.