Proiectul internațional „Educație fără frontiere”

 

Născut din dorința de a dărâma bariere și a șterge limite, proiectul Education without boundaries / Educație fără frontiere, inițiat prin Ambasada Turciei în România, Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Galați, derulat și în școlile Ismail Kaymak Secondary School Çanakkale Turcia – Școala Dimitrie Sturdza Tecuci, se vrea a fi un parteneriat educațional cu mare impact asupra educabililor, educatorilor și comunităților.

 Echipa de proiect de la Școala Dimitrie Sturdza, care a permis implementarea și derularea unui proiect de mare anvergură, menit să aducă un plus valoare școlii, comunității, dar mai ales să implice elevii în experiențe inedite, variate, provocatoare de învățare a fost formată din: prof. Golea Marieta Florentina – directorul unității, coordonator proiect; prof. Chirvăsuță Mirela – responsabil proiecte europene/coordonator proiect; prof. Parvana Dumitra – consilier educativ; prof. Tarălungă Elena; prof. Dascălu Elena; prof. Arghire Nicoleta.

Parteneriatul școlar Turcia – România facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de experiențe, socializând și perfecționându-și competențele de comunicare în limba engleză.

Proiectarea şi implementarea activităţilor demersului menționat reprezintă un proces fructuos nu doar pentru cele două școli direct implicate ci și a ONG-urilor, partenerilor educaționali, care s-au alăturat acţionând împreună pentru realizarea obiectivelor și scopurilor propuse.

 Proiectul Education without boundaries / Educație fără frontiere, își aduce aportul la dezvoltarea instituțiilor socio-educative bazate pe școală și comunitate, este un concept novator din punct de vedere al abordării curriculare a educației, care se identifică cu nevoia cunoașterii, respectării și valorificării diversității, iar ca atitudine în câmpul educație presupune acceptarea diferențelor și tolerarea opțiunilor diferite, egalizarea șanselor de participare la o acțiune educativă comună și interacțiuni acceptate de toți partenerii.

Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-şi dezvolte spiritul, corpul şi inima, deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea; să permită copiilor să înveţe să trăiască împreună, unii cu alţii, cu persoane diferite, să-şi poată ocupa progresiv locul în societate, să poată deveni cetăţeni activi.

 Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferenţelor. Cadrele didactice sunt garanţii acestor rigori ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte şi a înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie.

Pentru cadrele didactice este esenţial să creeze relaţii pozitive în interacţiunea dintre semeni, să favorizeze dezvoltarea persoanei şi a relaţiilor constructive în grup, pentru a trăi sentimentul propriei identităţi.

Venind din culturi diferite avem şansa să ne integrăm într-o societate diferită, multiculturală, care favorizează sentimentul de a fi în realitatea cotidiană o individualitate care nu seamănă cu nimeni şi nimic.

 În esență proiectul propune să derularea activităților menite să sublinieze: existenţa şcolii ca sistem deschis, racordat la nevoile de educaţie ale societăţii; aducerea de beneficii importante la nivelul tuturor domeniilor funcţionale ale şcolii; dezvoltarea unei culturi antreprenoriale care presupune în primul rând formarea resurselor umane în spiritul cooperării, cultivarea unor deprinderi de comunicare; depăşirea barierele psihologice legate de percepţii şi prejudecăţi; încurajarea iniţiativelor valoroase şi a lucrului în echipă; asumarea responsabilităţii specifice de proiectare, planificare, organizare şi monitorizare a relaţiilor de parteneriat interșcolar.

 Pentru un succes al acestui parteneriat internațional s-a apelat la unele schimbări axiologice, atitudinale şi comportamentale astfel încât au fost vizate: formarea resurselor umane în spiritul colaborării, participării şi parteneriatului; practicarea managementului participativ; promovarea cooperării cu toţi factorii comunitari interesaţi de dezvoltarea educaţiei; asumarea interdisciplinarităţii ca principiu de bază al educaţiei; adoptarea unui set de valori comune împărtăşite şi acceptate ca fundamentale: democraţia, civismul, umanismul, specificitatea, diversitatea, toleranţa, comunicarea, cooperarea; aplicarea unor strategii coerente pe termen lung în domeniul parteneriatului; stabilirea direcţiilor prioritare şi comune de acţiune; precizarea rolului fiecărei instituţii şi categorii sociale implicate în parteneriatul pentru educaţie; transformarea parteneriatului educaţional într-un principiu fundamental al oricărui demers reformator în educaţie.

Partea esențială a parteneriatului, în care s-au desfășurat online multe și variate acțiuni și activități, a reprezentat-o mobilitatea turco-română, între 3 – 6 aprilie, unde Școala Dimitrie Sturdza Tecuci a fost gazda a 20 de elevi și 4 cadre didactice de la Kaymak Secondary School Çanakkale Turcia. Mobilitatea a însumat o multitudine de activități menite să faciliteze schimbul de experiență intercultural, dezvoltarea unor relații armonioase între grupurile țintă, cunoașterea culturii, tradițiilor și obiceiurilor românești.

 În acest scop s-au derulat vizite, întâlniri, dezbateri, workshopuri, ateliere de creație, expoziții tradiționale românești, excursii, toate având menirea să împletească armonios cultura, tradiția, religia și evidențierea că școala este pilonul de rezistenţă al educaţiei, care asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în viaţa socială, face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, facilitează schimbul de informaţii, favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni să ia parte activă la demersuri interculturale.
În reușita activităților mobilității turco-romănă o contribuție esențială a avut-o echipa de lucru, care n-a precupețit niciun efort pentru reușita demersului profesorii: Golea Marieta Florentina – directorul unității, coordonator al mobilității; Chirvăsuță Mirela – coordonator al mobilității; Pârvana Dumitra – coordonator workshop; Țarălungă Elena – coordonator workshop; Dascălu Elena – coordonator workshop; Arghire Nicoleta – coordonator workshop; Epure Nicoleta – coordonator workshop; Ceparu Iuliana – coordonator workshop; Huzum Simona – coordonator workshop; Tudorache Marin Viorica – coordonator workshop; Vasilie Simona – coordonator workshop; Georgescu Maria – coordonator workshop; Paraschiv Mirela – coordonator expoziție; coordonator workshop; Movileanu Maricica – coordonator workshop.

 Demersul a fost sprijinit de: firma MARCOSER Matca, administrator Petrache Adelina; Pizza cu gust Tecuci, administrator Nicușor Grigoraș, Contec Food Tecuci, cu produse pentru vizitatori, Fornetti, administrator Dănut Patrichi.

În concluzie, mobilitatea turco-română a fost o reușită, feedbackul participanților a fost unul pozitiv, proiectul și-a adus aportul în favorizarea relațiilor constructive, în crearea relațiilor pozitive între elevi și semenii lor, în promovarea comportamentului incluziv, o experiență de interacțiune multiculturală.

 

Prof. Florentina Golea