Facilitate profesională pentru absolvenții liceelor pedagogice

 

Absolvenții liceelor pedagogice vor putea profesa o perioadă limitată de timp și fără promovarea examenului de licențiere. 

Conform unui amendament făcut la Legea Educației, absolvenții de liceu pedagogic cu specializarea „Pedagogia învățământul primar”, care nu au obținut licențierea în învățământ, și au ocupat, prin concurs național, funcția didactică de învățător /învățătoare, pot avea contract individual de muncă pe o perioadă determinată de 5 ani, o singură dată. 

În situația în care acești candidați finalizează cu diplomă un program de studii universitare de licență „Pedagogia învățământului primar” și promovează examenul, în termen de 5 ani de la ocuparea postului didactic, consiliul de administrație al unității de învățământ hotărăște modificarea duratei contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, urmând să ocupe funcția didactică de profesor pentru învățământ primar.