Proiecte privind modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare

 

Marți, 9 mai 2023, la ora 12, a avut loc o ședință de îndată a Consiliului Local Tecuci. Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele proiecte: 

1. Proiect de hotărâre nr. 87/09.05.2023 privind aprobarea cererii de finanțare a obiectivului de investiții „Extindere și modernizare rețele de alimentare cu apă, extindere și modernizare rețele de canalizare menajera și extindere rețele de canalizare pluvială și refacere sistem rutier afectat de lucrări, în Municipiul Tecuci, Județul Galați” prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiții.  

2. Proiect de hotărâre nr. 88/09.05.2023 privind aprobarea cererii de finanțare a obiectivului de investiții „Reabilitare rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare menajeră și rețele de canalizare pluvială pe străzile Transilvaniei, Tudor Pamfile și Nicorești, în Municipiul Tecuci, Județul Galați” prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiții.  

La ședință au participat 14 consilieri din 19 consilieri locali în funcție. Cele două proiecte au fost votate în unanimitate de cei prezenți. 

Primul proiect are o valoare de 91.728.115,61 lei pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de 89.005.774,77 lei prin Programul „Anghel Saligny”, restul cheltuielilor fiind susținute de la bugetul local. Cel de-al doilea proiect, pentru reabilitarea rețelei de apă, canalizare menajeră și pluvială pe străzile Transilvaniei, Tudor Pamfile și Nicorești, este în valoare de 6.372.232,39 lei pentru care, de asemenea, se solicită finanțare nerambursabilă de 5.587.235,89 lei prin Programul „Anghel Saligny”, restul fiind cofinanțare de la bugetul local.