Ședință de îndată a Consiliului Local

 

Marți, 18 iulie 2023, la ora 12, Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară de îndată la Sala Studio a Casei de Cultură, cu următoarele puncte ale ordinii de zi: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 11.2023. 

2. Proiect de hotărâre nr. 136 / 17.07.2023 privind completarea HCL nr. 118/19.06.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare clădire în vederea înfiinţării unui centru de zi pentru persoane vârstnice, în Municipiul Tecuci, Județul Galați” prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13-Reforme Sociale, Investiția I4 – „Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice”, precum si a cheltuielilor legate de proiect.