Ședință ordinară a Consiliului Local

 

Marți, 25 iulie 2023, la ora 16, Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință ordinară la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Proiect de hotărâre nr. 137 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2023;  

2. Proiect de hotărâre nr. 138 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 la Societatea Piețe Prest Tec SRL Tecuci;  

3. Proiect de hotărâre nr. 139 privind darea în administrare Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a unui teren în suprafață de 15 mp, identificat conform anexei la prezenta hotârâre;  

4. Proiect de hotărâre nr. 140 privind atestarea aparteneței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci;  

5. Proiect de hotărâre nr. 141 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului instituției publice de cultură Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfășurată în perioada 13.05.2022-13.05.2023; 

6. Proiect de hotărâre nr. 142 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului instituției publice de cultură Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfășurată în perioada 24.05.2022-24.05.2023; 

7. Proiect de hotărâre nr. 143 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluării anuale a managementului institutiei publice de cultură Casa de Cultură Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Casa de Cultură Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci.  

Informări, interpelări, petiții. 

 

You cannot copy content of this page