Ședință de îndată a Consiliului Local

 

Luni, 4 septembrie 2023, la ora 16, Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară de îndată la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre nr. 174/31.08.2023 privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României în perioada: 2023-2029 şi a contractelor / acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul şcolar 2023 – 2024.

2. Proiect de hotărâre nr. 175/31.08.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr. 69 din 10.04.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi etapa II – LOT 4 – Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi”.