Posturi de administrator financiar și îngrijitor

 

Școala Gimnazială „Alexei Mateevici” Movileni organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de administrator financiar, perioadă nedeterminată, gradul 1S, 1/2 normă. 

Condiţii specifice de participare la concurs: studii superioare în domeniul economic cu diplomă de licență, diploma de master constituie avantaj; cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) – cunoștințe foarte bune de utilizare și operare PC (MS Office, Internet Explorer); cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională – engleză/franceză (nivel minim/mediu); vechime – minim 1 an; etc. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar: 

– 21 septembrie 2023, ora 11 – data limită pentru depinerea dosarelor; 

– 29 septembrie, ora 9 – proba scrisă; 

– 2 octombrie, ora 9 – proba interviu. 

Informații suplimentare puteți obține la sediul Școlii Gimnaziale „Alexei Mateevici” Movileni, jud. Galați.Tel. 0236.823.262 sau 0767.218.717. 

Anunț concurs administrator financiar. 

Școala Profesională „Hortensia Papadat Bengescu” Ivești organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de îngrijitor G, cu 1 normă, pe perioadă nedeterminată, pentru structura unității Grădinița cu Program Prelungit „General Anton Marin” Ivești.
Condiţii specifice: studii gimnaziale; seriozitate, stabilitate emoţională, responsabilitate şi corectitudine; deprinderi practice specifice activităţii de curăţenie ; certificat / adeverință absolvire curs igienă pentru Programul Național (lapte – corn); nu se solicită vechime. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar:  

– 22 septembrie 2023 – data limită pentru depinerea dosarelor;  

– 2 octombrie, ora 9 – proba scrisă;  

– 3 octombrie, ora 9 – proba practică. 

Relaţii suplimentare puteți obține la sediul Școlii Profesionale „Hortensia Papadat Bengescu” Iveşti, jud. Galați. Tel. 0236.866.188. 

Anunț concurs îngrijitor.