ITM Galați: Verificarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care desfășoară activități de cazare

 

În perioada 28 august – 8 septembrie 2023, Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfășoară următoarele activități: Alte servicii de cazare – cod CAEN 5590; Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – cod CAEN 5520; Hoteluri si alte facilități de cazare similar – cod CAEN 5510 (clasă din care s-au verificat doar motelurile). 

Obiectivele Campaniei au fost: Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie; Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare; Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă; Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă pentru domeniile de activitate sus-menționate; Eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate de campanie. 

Motivarea Campaniei: Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atât prin lege cât și prin Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2023, aprobat de Inspectorul General de Stat, se impune intensificarea acțiunilor de control privind verificarea respectării prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă și în domenii care nu au fost considerate cu risc major din perspectiva competențelor Inspecției Muncii, dar în care se pot produce evenimente cu consecințe deosebite. 

De asemenea, având în vedere informațiile obținute din mass-media dar și din sesizări primite la nivelul M.M.S.S., potrivit cărora în unități de cazare de mici dimensiuni, de genul pensiunilor turistice, se desfășoară în fapt activități de asistență socială cu cazare (specifice azilelor), Inspecția Muncii a considerat necesară declanșarea unor acțiuni de control la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile mai sus menționate. 

În vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă, s-au verificat, în principal, următoarele: angajarea personalului (contracte individuale de muncă cu normă întreagă, contracte individuale de muncă cu timp parțial etc); transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților; durata timpului de muncă și munca suplimentară; întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de salariați; repausuri periodice (repausul săptămânal, sărbători legale); munca de noapte; acordarea drepturilor salariale; regulamentul intern / contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. 

În vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează securitatea și sănătatea în muncă, s-au verificat în principal, următoarele: dacă se efectuează verificarea periodică a echipamentelor electrice efectuată de persoane autorizate, precum și prezența unor instalații electrice degradate; dacă se efectuează verificarea periodică a echipamentelor de muncă supuse unei legislații speciale, cum ar fi centralele termice, lifturile și alte echipamente similare; modul de organizare a intervenției în caz de pericol grav și iminent, în sensul că nu sunt desemnați lucrători care aplică măsurile de prim ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, nu se asigură stingătoare de incendiu, trusele de prim ajutor sunt expirate și incomplete; efectuarea controlului medical si psihologic pentru lucrători, inclusiv pentru cei care desfășoară muncă de noapte; existența autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă; acordarea de echipamente individuale de protecție pentru lucrători, conform riscurilor evaluate; organizarea necorespunzătoare a activității de prevenire și protecție în unitate; verificarea unor echipamente de muncă, cum ar fi detectoare de gaze și hote; etichetarea recipientelor cu substanțe chimice; autorizarea lucrătorilor care desfășoară activități prevăzute de legislația specifică (electrician etc). 

De asemenea, s-a urmărit și modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul atât în domeniul relațiilor de muncă cât și în domeniul securității și sănătății în muncă. 

Rezultatele acestei campanii la nivelul județului Galați sunt următoarele: 

În domeniul relații de muncă: 34 angajatori controlați; 0 persoane depistate prestând muncă nedeclarată; 36 măsuri aplicate pentru remedierea neconformităților; sancțiuni aplicate angajatorilor pentru nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă – 3 din care 2 amenzi în valoare totală de 3.000 lei.  

Principalele deficiențe constatate. Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă: Angajatorul nu respectă prevederile legale privind zilele de sărbători legale; Angajatorul nu respectă prevederile legare referitoare la munca suplimentară; Angajatorul nu a întocmit și eliberat documente în conformitate cu art. 7 alin 5 din HG 905/2017, coroborat cu art. 268 din Legea nr. 53/2003 pentru salariații a căror activitate a încetat în anul 2023. 

În domeniul securității și sănătății în muncă: 22 angajatori controlați; 25 de neconformități; 25 măsuri dispuse; 23 de avertismente; 2 amenzi; valoare amenzi – 7.500 lei. 

Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă: Neinstruirea periodică a lucrătorilor; Neefectuarea examenului medical la angajare și a controlului medical periodic la scadență; Neprezentarea documentelor privind verificarea periodică a centralelor termice; Lipsa verificării PRAM. 

Nu au fost identificate unități de cazare de mici dimensiuni, de genul pensiunilor turistice, care desfășoară în fapt activități de asistență socială cu cazare (specifice azilelor). 

 

ITM Galați 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page