Posturi de consilieri

 

Primăria Nicoreşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacante, de consilier, clasa I, grad debutant, Compartiment Registratură, arhivă și relații publice. 

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; nu se solicită vechime. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar: 

– 9 octombrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 23 octombrie, ora 10 – proba scrisă; 

– data și ora probei interviu se va afișa ulterior. 

Informații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Nicoreşti, jud. Galați. Tel. 0236.867.021. 

Anunț concurs consilier. 

Primăria Cerţeşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad asistent, Compartiment Juridic. 

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; Domenii de studiu – Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental), Drept (Specializarea); Vechimea minimă în specialitatea studiilor – 1 an. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar:   

– 9 octombrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor;  

– 24 octombrie, ora 10 – proba scrisă;  

– data și ora probei interviu se va afișa ulterior. 

Relații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Cerțeşti, jud. Galați. Tel. 0236.337.505. 

Anunț concurs consilier juridic.