Ședință ordinară a Consiliului Local

 

Miercuri, 27 septembrie 2023, la ora 16, Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință ordinară la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 18.09.2023. 

2. Proiect de hotărâre nr. 182 / 21.09.2023 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 32 din 28.02.2023 privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Grădinița Prichindel și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice”. 

3. Proiect de hotărâre nr. 183 / 21.09.2023 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Tecuci, județul Galați”, în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta 15-Educație, Apelul de proiecte: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, precum  și a cheltuielilor legate de proiect.  

4. Proiect de hotărâre nr. 184 / 21.09.2023 privind asocierea Municipiului Tecuci, prin Consiliul Local al Municipiului Tecuci, în calitate de membru fondator, cu Consiliul Local al Comunei Drăgănești, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Metropolitan Tecuci.  

5. Proiect de hotărâre nr. 185 / 21.09.2023 privind aprobarea repartizării unei locuințe ANL. 

6. Proiect de hotărâre nr. 187 / 21.09.2023 privind aprobarea unui schimb de locuință convenabilă. 

7. Proiect de hotărâre nr. 186 / 21.09.2023 privind aprobarea extinderii unei suprafețe locative sociale proprietatea UAT Tecuci, atribuite doamnei CE.  

8. Proiect de hotărâre nr. 188 / 21.09.2023 privind prelungirea unor contracte de închiriere a pajiștilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci. 

9. Proiect de hotărâre nr. 189 / 21.09.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci.  

10. Proiect de hotărâre nr. 190 / 21.09.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci.  

11. Proiect de hotărâre nr. 192 / 21.09.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil (teren) la domeniul public al Municipiului Tecuci.  

12. Proiect de hotărâre nr. 193 / 21.09.2023 privind închirierea unui imobil situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr. 64.  

13. Proiect de hotărâre nr. 194 / 21.09.2023 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Tecuci.  

14. Proiect de hotărâre nr. 195 / 21.09.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 147/25.07.2023 privind aprobarea Protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Tecuci, județul Galați, referitor la colaborarea instituțională în cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963. 

15. Proiect de hotărâre nr. 191 / 21.09.2023 privind aprobarea vânzării directe a imobilului (construcție și teren) situat în strada Ștefan cel Mare.  

16. Informări, interpelări, petiții.