Post de informatician

 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Corod organizează concurs pentru ocuparea postului de informatician, perioadă nedeterminată.  

Condiții specifice: Studii superioare sau postuniversitare; Vechime necesară în specialitatea studiilor – 3 ani; Competenţe digitale (Word, Excel); Configurare, administrare rețele de calculatoare; Creare administrare pagini web, baze de date; Cunoștințe avansate de operare pe calculator; Abilitatea de a lucra independent si în echipă; Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul; Capacitatea de gestionare a timpului și a priorităților; Disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele transate prin fișa postului. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar:  

– 23 octombrie 2023, ora 12 – data limită pentru depunerea dosarelor;  

– 26 octombrie 2023, ora 9 – proba scrisă;  

– 26 octombrie 2023, ora 12 – proba interviu. 

Informații suplimentare puteți obține la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Corod, jud. Galaţi. Tel. 0728.989.948.  

Anunț concurs informatician.