Tecuciul va fi împânzit cu stații de încărcare pentru vehicule electrice. Unde vor fi amplasate 

 

Ultima întâlnire a Consiliului Local Tecuci a avut pe ordinea de zi aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Tecuci, județul Galați”. 

Cererea de finanțare a fost depusă la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) în 29 noiembrie 2022. AFM a publicat lista dosarelor acceptate în data de 27 iulie 2023, printre acestea fiind și cel al Municipiului Tecuci.  

Proiectul vizează realizarea unui număr de 22 staţii de reîncărcare auto, împărţite pe toată raza Municipiului Tecuci, după cum urmează: Str. Gheorghe Petrașcu – parcare Kligor; Str. Gheorghe Petrașcu – parcare Gelaterie; Str. Gheorghe Petrașcu – parcare Bl. 29; Str. 1 Decembrie 1918 – parcare Policlinică; Str. 1 Decembrie 1918 – parcare Catedrală; Str. 1 Decembrie 1918 – parcare Kligor 1; Str. 1 Decembrie 1918 – parcare bloc B1; Str. 1 Decembrie 1918 – parcare Școala nr. 11 „Iorgu Iordan”; Str. 1 Decembrie 1918 – parcare Parc Dendrologic; Aleea Cpt. Gheorghe Decuseară – parcare Bl. ANL; Aleea Ștrandului – parcare blocuri; Aleea Ștrandului – parcare Parc „Regina Elisabeta”; Str. Ion Petrovici – parcare Parc central; Str. Republicii – parcare Parc central; Str. 13 Septembrie – parcare Apă Canal; Str. 13 Septembrie – parcare Piaţă; Str. Gloriei – parcare biserică; Str. Elena Doamna – parcare SPCLEP Tecuci; Bld. Victoriei – parcare Colegiul Naţional „Spiru Haret”; Str. Mihail Kogălniceanu – parcare Gară; Str. Liniștii – parcare Cimitir Eternitatea; Bld. Victoriei – parcare Grădiniţa nr. 14. 

Fiecare staţie va asigura reîncărcarea vehiculelor electrice pentru un număr de două locuri de parcare, cu excepţia staţiei de pe Aleea Cpt. Gheorghe Decuseară – parcare Bl. ANL unde vor fi asigurate pentru patru locuri de parcare. Staţiile vor fi amplasate în locurile de parcare existente, iar căile de acces ale amplasamentelor sunt existente și publice.  

Zonele unde vor fi amplasate staţiile vor asigura accesul permanent și nediscriminatoriu al publicului la staţiile de reîncărcare instalate. 

Valoarea totală a proiectul este de 2.793.247,40 lei cu TVA. Din aceasta, 2.760.000,00 lei cu TVA reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile asigurate prin „Programul staţii de reîncărcare cu putere normală” gestionat de AFM.