Rezultatele Campaniei privind verificarea centrelor de depozitare și comercializare a carburanților GPL

 

În perioada 28 august – 31 octombrie 2023, Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor de către angajatorii care desfășoară activități de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL și anume: 

– Comerț cu ridicata al combustibililor lichizi și gazoși ai produselor derivate – cod CAEN 4671; 

– Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate – cod CAEN 4730. 

Motivarea Campaniei: Având în vedere atât obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite prin lege și prin Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2023 cât și evenimentele grave care au avut loc în ultima perioadă și care au avut consecințe grave asupra sănătății și securității lucrătorilor, precum și asupra altor persoane aflate în apropierea localităților în care au avut loc astfel de evenimente Inspecția Muncii a considerat necesară declanșarea unor acțiuni de control la angajatorii care desfășoară activitate în domeniile menționate. 

Rezultatele acestei campanii la nivelul județului Galați sunt următoarele: 

În domeniul relații de muncă 

Au fost efectuate controale la un număr de 55 de angajatori și au fost dispuse 67 măsuri de remediere a neconformităților constatate.  

Au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale din care 14 avertismente și două amenzi în valoare totală de 21.500 lei din care o amendă în valoare totală de 20.000 lei pentru muncă nedeclarată și o amendă în valoare totală de 1.500 lei pentru nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă. 

Principalele deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă: 

– primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă (o amendă de 20.000 lei); 

– nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară; 

– nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal;  

– încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte; 

– lipsa la locul de muncă verificat a evidenței orelor de muncă prestate de lucrători. 

În domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) 

Au fost efectuate controale la un număr de 56 de angajatori și au fost dispuse 84 măsuri de remediere a neconformităților constatate. Au fost aplicate 81 sancțiuni contravenționale din care 9 amenzi în valoare totală de 35.000 lei. 

Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă: 

– Instruire necorespunzătoare din punct de vedere SSM;  

– Evaluarea riscurilor și planul de prevenire și protecție – incomplete;  

– lipsa verificării metrologice a aparatelor de măsură și control;  

– rastelele metalice pentru buteliile de gaz nu erau prevăzute cu legătură la pământ;  

– depozitarea rastelelor cu butelii de gaz lângă recipiente din material plastic;  

– lipsă echipament individual de protecție (EIP);  

– instrucțiuni proprii incomplete referitoare la interzicerea fumatului și lucru cu focul deschis;  

– lipsa verificării „in-situ” a instalațiilor tehnice care funcționează în atmosfere potențial explozive. 

 

ITM Galați