O nouă carte „De la critici adunate – volumul 5”, același autor: Ionel Necula

 

Cu ceva timp în urmă a apărut cartea cu nr. 106  a iscusitului profesor scriitor Ionel Necula purtând titlul „De la critici adunate” – volumul V. Este vorba de o lucrare de 114 pagini apărută la Editura PIM din Iași în anul 2023, o ediție având coperți cartonate, lucioase și frumos colorate. 

Din deschiderea cărții, din materialul intitulat „În loc de prefață” reținem frumoase cuvinte: „A devenit o modă și un fapt comun pentru mulți scriitori să-și adune între cele două coperți de carte toate reacțiile critice cumulate la lucrările lor publicate pe la diferite edituri. Orice scriitor sfidează, în felul lui, vremuirea, efemerul se deschide transcendenței, veșniciei și dialoghează cu divinul. Bună sau mai puțin bună, o carte nu este un fenomen episodic, ea rămâne în memoria colectivă atât cât vor exista neamuri, oameni și omenire pe planetă. Este ceea ce ne-am propus prin această serie de cinci volume, deși cred că multe comentarii au rămas neștiute și, firește, neincluse în proiect”. 

Primul material din acest volum este semnat de poeta Eleonora Stamate și poartă titlul „Medalion Ionel Necula”, unde găsim la început o scurtă biografie a scriitorului Ionel Necula și de unde reținem „Scriitorul, care își petrece vremea în arhive, seamănă  cu arheologul care descoperă comori și citește în ele faptele trecutului. Opera scriitorului și criticului literar Ionel Necula s-a axat pe moștenirea literară și filosofică a gânditorilor Ion Petrovici, Ștefan Zeletin, V. Băncilă, V. Pârvan și alții. De aceea, pentru noi, este o mare onoare să îl avem în colectivul de redacție al Revistei Tecuciul literar artistic. Recomand profesorilor tecuceni să facă publice operele maestrului pentru ca elevii liceeni să-și cunoască personalitățile și să le citească paginile unice”. 

Urmează tableta scriitorului Petruș Andrei cu titlul „Scriitorul Ionel Necula – Cu porțile  sufletului larg deschise”. Din material reținem „Dacă industria, agricultura și comerțul au fost puse la pământ în cei 30 de ani de la vifornița din decembrie 1989, ne rămâne cultura”. Urmează materialul jurnalistei vrâncene  Janine Vadislav intitulat „Ionel Necula, criticul literar care nu a știut să spună NU!”. Materialul începe astfel: „Domnul Ionel Necula, reprezentant de frunte al breslei scriitoricești din România i-a  «nășit» aproape pe toți condeierii din Vrancea în ultimii 30 de ani”. 

Urmează analiza volumului „Spiritul vrâncean în lecturi elective” scris de Ionel Necula, unde se apreciază și strânsa legătură a scriitorului Ionel Necula cu jurnalistul scriitor Dorel Vidrașcu dar și colaborarea cu scriitorii Gh. Neagu, V. Muscă – director al Muzeului vrâncean, cu scriitorul Culiță Ușurelu și prof. C. Neagu. 

Urmează materialul intitulat „Cine suntem? Cine sunt?” scris de Dorel Vidrașcu și care începe cu întrebarea „Mă pot considera un fiu – cât de cât demn – al neamului românesc?”. Jurnalistul continuă  prin a ni-l prezența pe scriitorul Necula ca absolvent al Facultății de Filosofie din București, unde și-a luat licența cu lucrarea „Filosofia cunoașterii la Lucian Blaga” după care a lucrat în învățământ și până la pensionare la Casă de Cultură din Tecuci. Ne vorbește în continuare de cele peste o sută de cărți scoase de acesta de sub tipar din care 21 de Uricare, 15 volume despre Cioran, 3 despre Ion Petrovici și se oprește acum la lucrarea acestuia intitulată „Maladiile identităților românești”. 

Urmează în volumul ce îl analizăm materialele semnate de Iancu Aizic intitulate „Scriitorul tecucean Ionel Necula și o nouă apariție editorială” – aici fiind vorba de lucrarea „Ultimul epistoler vol. IV”, apoi materialul cu titlu „Scriitorul tecucean Ionel Necula în altă ipostază” în care scriitorul Necula ne vorbește despre epigrame, apoi un alt material al aceluiași autor intitulat „Scriitorul Ione Necula ne răsfață cu o nouă apariție editorială” – fiind vorba de lucrarea „Cronici și eseuri filosofice, vol. VII”.  

În continuare, găsim comunicarea intitulată „Non multa, sed multum” – semnată de Constantin Trandafir unde se analizează cartea scriitorului Necula despre epigrame intitulată „Epigramă – personalitatea unei specii”. Urmează un alt material semnat de Iancu Aizic intitulat „O întrebare” și, poate, răspunsuri de la colegii jurnaliști din țară și nu numai – dacă au și ei, prin locurile unde trăiesc și activează, scriitori care au scris până acum peste o sută de cărți și contribuții la multe altele. 

 În continuare, găsim o scrisoare adresată prof. Necula de către prof. univ. Doru Scărlătescu și unde se spune „Cărțile despre Natalia Negru mi-au răscolit vechi amintiri. Mă bucur că ai întreprins acest demers de scoaterea ei din uitare”. 

Urmează comunicarea intitulată „Theodor Codreanu, Cioran și risipirile epistolare”, apoi un alt material semnat de Iancu Aizic și intitulat „Scriitorul Ionel Necula ne oferă – Uricarul – cu nr. 20” dar și un material despre lansarea cărții „Spiritul vrâncean în lecturi elective”, lucrare a criticului literar Ionel Necula. Tot Iancu Aizic semnează și materialul următor intitulat „Ionel Necula – Cronici și eseuri filosofice, volumul VIII”, urmat de un alt material cu aceeași semnătură „Momentul mult așteptat a sosit. Cronică de carte a scriitorului Ionel Necula cu nr. 100”. Este vorba de „Uricar la Poarta Moldovei de Jos – vol. XXI” Tot Iancu Aizic semnează materialul următor intitulat „Foi căzute dintr-un Letopiseț tecucean”, o carte semnată de scriitorul Ionel Necula.  

Urmează un nou material al scriitorului Petruș Andrei  după care urmează comunicarea lui Gr. Codrescu intitulată „Infatigabilul scriitor Ionel Necula”, și unde, printre altele, găsim frumoase aprecieri: „Cărțile scriitorului Ionel Necula s-au remarcat totdeauna prin sobrietate, rigoare, profunzime și eleganță”. 

De pe ultima coperta reținem vorbele autorului „Trăim în lume și opiniile altora despre noi și despre semnele trecerii noastre prin viață, nu trebuie să ne fie indiferente”. 

Felicitări maestre pentru tot ce faceți și noi așteptăm de la dvs. alte lucrări, care, știu sigur, sunt în curs de apariție! 

  

Iancu Aizic