Ședință ordinară a Consiliului Local

 

Joi, 23 noiembrie 2023, la ora 16, Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință ordinară la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 26.10.2023. 

2. Proiect de hotărâre nr. 214 /25.10.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (decembrie 2023 – februarie 2024).  

3. Proiect de hotărâre nr. 217/13.11.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construcție Centrală Electrică Fotovoltaică UAT Municipiul Tecuci” în cadrul Programului Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

4. Proiect de hotărâre nr. 216/13.11.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Construcție centrală electrică fotovoltaică UAT Municipiul Tecuci” în cadrul programului „Fondul de modernizare”, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

5. Proiect de hotărâre nr. 228 /16.11.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, consolidare, demolare parțială, extindere și reconversie funcțională a Grădiniței nr. 14 în Muzeu de Artă Contemporană” în cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

6. Proiect de hotărâre nr. 227 /16.11.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Galeriile de Arta Gheorghe Petrașcu”.  

7. Proiect de hotărâre nr. 223 /16.11.2023 privind modificarea Anexei 1 și a Anexei 2 la HCL nr. 34/28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie-decembrie a anului 2023, astfel cum a fost modificat prin HCL nr. 79/27.04.2023, HCL nr. 90/29.05.2023, HCL nr. 143/25.07.2023, HCL nr. 164/29.08.2023 și HCL nr. 193/27.09.2023.  

8. Proiect de hotărâre nr. 219 /16.11.2023 privind transmiterea fără plată, în vederea gestionării, a unui Sistem de supraveghere video pe raza Municipiului Tecuci, aparținând domeniului privat către Poliția Locală a Municipiului Tecuci.  

9. Proiect de hotărâre nr. 220 /16.11.2023 privind transmiterea în administrarea Muzeului de istorie „Teodor Cincu” Tecuci a unor bunuri aparținând domeniului public al Municipiului Tecuci.  

10. Proiect de hotărâre nr. 226 /16.11.2023 privind închirierea unui spațiu cu destinație de sediu partid.  

11. Proiect de hotărâre nr. 225 /16.11.2023 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință convenabilă în anul 2024.  

12. Proiect de hotărâre nr. 224 /16.11.2023 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială în anul 2024.  

13. Proiect de hotărâre nr. 221 /16.11.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci.  

14. Proiect de hotărâre nr. 222 /16.11.2023 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General (PUG) al Municipiului Tecuci.  

15. Proiect de hotărâre nr. 210 / 19.10.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Continuare lucrări cu modificarea temei inițiale pentru lucrări de construire hotel județul Galați municipiul Tecuci str. Republicii, nr. 1.  

16. Informări, interpelări, petiții.