Post de inspector asistent

 

Primăria Nicorești organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad asistent, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației.        

Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 an.    

Concursul se desfășoară după următorul calendar:       

– 12 decembrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor;    

– 28 decembrie, ora 10 – proba scrisă;      

– data și ora probei interviu se vor afișa ulterior.      

Informaţii suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Nicorești, jud. Galați. Tel. 0236.867.021. 

Anunț concurs.