Verificarea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă din domeniul construcțiilor

 

În perioada februarie – noiembrie 2023 Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați (ITM) a desfășurat Campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor, acțiune înscrisă în Program Propriu de Acțiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru anul 2023 aprobat de Inspecția Muncii. 

Prima etapă a campaniei s-a desfășurat în lunile februarie – martie 2023 și a constat în mediatizarea, informarea și organizarea de dezbateri în cadrul ITM Galați cu principalii dezvoltatori din județ cu activitate în domeniul construcțiilor. 

A doua etapă, derulată în perioada aprilie – noiembrie 2023, a constat în verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor la angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor, prin acțiuni de control la aceștia, precum și controale de verificare a modului în care au fost realizate măsurile dispuse în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor anterioare. 

Obiectivele principale au fost: creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor din domeniul construcțiilor în ceea ce privește obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime, al surpării malurilor la excavații; asigurarea de echipamente de protecție colective și individuale în proporție de 100%; respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea lucrătorilor în activitățile din domeniul construcțiilor (din numărul total de fișe de instruire verificate, instruirea să fie efectuată în mod corespunzător în proporție de 100%); implementarea măsurilor de siguranță la utilizarea instalațiilor de ridicat. Din numărul total de instalații de ridicat și al calificării personalului deservent verificate, acestea să fie în proporție de 100% corespunzătoare. 

Obiectivele specifice pentru anul 2023 au fost: modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătatea lucrătorilor, care își desfășoară activitatea în șantierele temporare sau mobile. 

La nivelul județului Galați au fost verificați 105 angajatori care desfășurau activități în domeniul construcțiilor. Au fost constatate 144 neconformități pentru care au fost dispuse 144 măsuri cu termene de realizare precise. Au fost aplicate 143 sancțiuni contravenționale dintre care 123 avertismente și 20 amenzi contravenționale în cuantum de 88.000 lei, unui număr de 69 angajatori.

Cele mai frecvente neconformități constatate au fost: neautorizarea activității de construcții din punct de vedere al securității și sănătății în muncă; neasigurarea dispozitivelor de protecție colectivă (ex. balustrade suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară); utilizarea unor echipamente de muncă (ex. schele) care nu îndeplineau toate cerințele de securitate; existența unor goluri neprotejate împotriva pericolului de cădere în gol; neacordarea de către angajator a echipamentului individual de protecție; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție adecvat riscurilor existente în șantierele temporare și mobile (ex. centuri de siguranță sau alte mijloace de ancorare, căști de protecție s.a.); neverificarea de către angajator a modului în care lucrătorii utilizează echipamentul individual de protecție; lipsa planului propriu de securitate și sănătate în muncă din șantierul temporar, la momentul controlului; neasigurarea unei instruiri suficiente și adecvate în domeniul securității și sănătății în muncă; neasigurarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă specifice activităților desfășurate în șantierul temporar; neorganizarea activității de prevenire și protecție la nivelul unității, în conformitate cu  prevederile  din Legea nr. 319/2006  a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare; neasigurarea semnalizării de securitate și/sau sănătate la toate locurile de muncă din incinta șantierului temporar; neasigurarea sprijinirilor de maluri la lucrările de săpături; neîntocmirea planului propriu de securitate și sănătate; lipsa evidenței zonelor cu risc ridicat și specific. 

 

ITM Galați