Sprijin pentru zeci de planuri de afaceri. Peste 130 noi locuri de muncă

 

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a lansat apelul competitiv pentru sprijinirea înfiinţării de Intreprinderi sociale în mediul urban şi rural. Sunt vizați tinerii, şomerii de lungă durată, persoanele inactive sau grupurile defavorizate de pe piaţa muncii. 

Prin „Sprijin pentru înfiinţarea de Intreprinderi sociale în mediul urban” se urmărește îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.  

Miercuri, 6 decembrie 2023, consilierii prezenți la întrunirea Consiliului Local Tecuci au votat aprobarea depunerii proiectului „Antreprenoriatul Social: Motorul Sustenabilității Locale”, precum și cheltuielile aferente, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027(PEO). Obiectivul general al proiectului „Antreprenoriatul Social: Motorul Sustenabilităţii Locale” îl constituie creşterea capacităţii antreprenoriale în regiunea Sud-Est, prin sprijinirea înfiinţării a 34 de start-up-uri. 

Principalele activităţi vizate în cadrul proiectului vor fi: Identificarea şi recrutarea grupului tinţă ce va beneficia de sprijin in cadrul proiectului; Furnizarea unui program de formare profesională acreditată în domeniul antreprenoriatului social; Organizarea unui concurs pentru selectarea a 34 de planuri de afaceri ce vor primi flnanţare în vederea înfiinţării start-up-urilor; Oferirea de sprijin post înfiinţare celor 34 de start-up-uri. 

Proiectul are ca scop sprijinirea antreprenoriatului la nivelul regiunii Sud-Est prin: furnizarea de servicii de formare profesională în domeniul antreprenoriatului social pentru un număr de 150 de persoane; finanţarea a 34 de planuri de afaceri cu câte 300.000 lei; crearea a cel puţin 136 noi locuri de muncă; decontarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea proiectului.   

Proiectul are o valoare totală de 14.070.017,90 lei. Se realizează în parteneriat alături de Asociaţia Voluntariat pentru Viaţă, în calitate de lider de parteneriat, cu Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Anton Cincu” Tecuci în calitate de partener şi UAT Municipiul Tecuci în calitate de partener.