Eveniment literar la Casa de Cultură din Tecuci – FOTO

 

Casa de Cultură a municipiului Tecuci, în colaborare cu Biblioteca „Ștefan Petică” și Școala „Ion Petrovici”, a organizat joi, 29 februarie 2024, în foaierul Sălii de spectacole o interesantă manifestare literară. 

În primul rând, s-a dorit sărbătorirea apariției celui de al 70-lea număr al Revistei „Tecuciul literar-artistic”, aflată acum în cel de al 17-lea an de existență. Apoi, s-a dorit omagierea marelui și îndrăgitului scriitor Ion Creangă, născut pe 1 Martie (1 martie 1837 – 21 decembrie 1889). Și, nu în ultimul rând, s-a dorit și sărbătorirea profesorului, poet, scriitor și redactor șef al revistei „Tecuciul literar-artistic”, Eleonora Stamate, născută tot pe data de 1 Martie 1953. 

Manifestarea a fost deschisă de managerul Casei de Cultură, Cristian Gabriel Călugăru, care, după ce a mulțumit celor prezenți pentru participarea la acest eveniment, a făcut o scurtă prezentare a subiectelor întâlnirii, oprindu-se mai mult la sărbătorirea celor 187 de ani de la nașterea celui ce a luminat copilăria noastră prin acele nemuritoare „Amintiri din copilărie”. Vorbește apoi și de apariția numărul rotund al 70-lea a revistei „Tecuciul literar-artistic”, după care a dat cuvântul distinsului profesor Vladimir Radu, membru al Consiliului Local Tecuci. 

Acesta spune că opera marelui scriitor Ion Creangă este foarte cunoscută de toți, dar mereu se mai poate spune câte ceva și mai ales aprecia ce a realizat acest mare scriitor. Se oprește la analiza artei povestirii acestuia, punând în prim plan frumusețea basmului „Harap Alb”.  

 „Să nu uităm faptul că în majoritatea operelor scriitorul pune în prim plan lumea Humuleștiului și trebuie să remarcăm și specificul umorului la Creangă alături de trăsăturile personajelor sale care creează permanent un adevărat comic de situație. Să nu uităm nici de originalitatea expresiilor folosite de personajele acestuia, toate situate la limita luptelor dintre bine și rău, unde, în general, învingător iese binele. Basmul Harap Alb a luminat și bucurat copilăria multor generații”, menționează prof. Vladimir Radu.  

Se oprește apoi la analiza atentă a expresiei „Un om de soi bun”. Profesorul Radu subliniază și faptul că, în general, se vorbește, poate, mai mult de Eminescu și mai puțin de Creangă, chiar dacă și acesta din urmă își are valoarea lui. Mai amintește și faptul că este foarte interesantă remarca faptului că Ion Creangă este născut de Mărțișor și decedat de Plugușor. 

 S-a urmărit apoi și un filmuleț cu aspecte din viața și copilăria marelui scriitor. În continuare, profesorul Radu ne vorbește de noul număr – 70 – al Revistei „Tecuciul literar-artistic” dedicat în mare parte și marelui nostru povestitor despre care mai mulți colaboratori ai revistei au venit cu frumoase materiale. Să nu uităm, spune profesorul Radu, faptul că Ion Creangă a fost apreciat și de scriitorii din alte țări, de exemplu Jean Charless Buthier, care i-a dedicat chiar o întreagă carte de analiză. Se aduc mulțumiri Primăriei și Consiliului Local Tecuci pentru susținerea financiară a revistei, cu toate că suma repartizată este mică față de pretențiile unei reviste apreciate în municipiu, în țară și chiar peste hotare. Aduce mulțumiri și pe această cale celor ce sprijină direct apariția revistei, respectiv ec. Casei de Cultură Laura Hobincu, bibliotecarei Diana Cioclu. Este apreciată și activitatea redactorului șef -adjunct Adrian Răcaru și sunt prezentați și alți membri ai colectivului de redacție al revistei dar și cei care au materiale în acest număr. 

 În continuare, a luat cuvântul redactorul șef-adjunct Adrian Răcaru care ne spune că este născut în zona Piatra Neamț, în comuna Doina, la doar 50 de km de Humulești. Acesta ne lecturează un material scris de el în acest ultim număr al revistei intitulat „Întoarcerea acasă cu mirodenii și nepoți”. Ne vorbește în continuare de revista sărbătorită, care are mereu peste 150 de pagini A 4 și că acum se lucrează la nr. 71 al revistei. Continuă, spunând cu mare bucurie că în luna aprilie din acest an revista va împlini 18 ani de existență, își va sărbători Majoratul, iar examenul de Maturitate va fi dat de cele 70 de numere apărute până acum, considerând că nota obținută a fost „Magna cum laude”. Continuă prin a ne vorbi de cele trei rubrici pe care le deține, respectiv Editorial, Revista revistelor – unde sunt prezentate materiale din activitatea rudelor literare și Cronograf – pe care o consideră o „născocire personală” selecție internet și note.  

 În continuare, a luat cuvântul Daniela Grigoraș, manager al Bibliotecii „Ștefan Petică”, care ne vorbește de revistă, dar și de implicarea totală a prof. Eleonora Stamate, cea care a înființat și un cenaclu literar pentru elevi la Bibliotecă, cenaclu intitulat „Ștefan Petică”. Continuă prin a spune că biblioteca așteaptă elevii să vină aici, să folosească cărțile dar și internetul, cei care nu au acasă și au această nevoie. Urează din tot sufletul „La mulți ani!” revistei și Eleonorei Stamate. 

Poeta Mihaela Gudană începe menționând că vorbește în calitate de poet dar și de bibliotecar la Ghidigeni, spunând că la Ghidigeni a prezentat recent un material intitulat chiar „Un bulgare de humă”, dorind și prin acest lucru omagierea marelui povestitor.  

A fost apoi rândul poetei Eleonora Stamate care aduce mulțumiri întregului colectiv redacțional care o sprijină permanent, amintind și de noii colaboratori, părintele Ionel Rusu și ing. Grădinaru din Nicorești. Aduce mulțumiri poetelor Mihaela Gudană și Violeta Daniela Copăceanu, care i-au fost mereu alături. Mulțumiri au fost adresate și redactorului șef-adjunct Adrian Răcaru pentru devotamentul arătat în scopul apariției cât mai stilată a revistei. 

Cuvinte de apreciere au venit și de la Mariana Enache, amintind și de vechiul colaborator al revistei – Dorin Radu Mihăescu. 

 A luat apoi cuvântul profesoara Daniela Palade de la Școala „Șt.O. Iosif”, care, după ce a mulțumit pentru invitația primită și a vorbit despre Ion Creangă, a subliniat faptul că va răspunde tuturor evenimentelor la care va fi invitată. Și, nu în ultimul rând, se bucură pentru faptul că a avut-o profesoară pe Eleonora Stamate.  

Subsemnatul am intervenit spre a-l completa pe distinsul profesor Radu care a afirmat că în Tecuci, avem o stradă cu numele „Ion Creangă” și o Grădiniță de copii, dar, Cenaclul literar de azi – „Calistrat Hogaș” a plecat la drum, cu ani în urmă, cu numerele de „Ion Creangă”. Am mai regretat faptul că atunci când s-a amintit de colaboratori, nu s-a pomenit și numele iscusitului cercetător în istoria locală Daniel Bradea. De asemeni, am mai amintit faptul că sărbătorita de acum, profesoara Stamate, a fost și unul din inițiatorii Festivalului de Teatru școlar la Tecuci, unul din elevii tecuceni descoperiți de acest festival, Andrei Răileanu, absolvind chiar Facultatea de Teatru. 

A mai luat cuvântul părintele Ionel Rusu care după ce a vorbit de Creangă, a încheiat prin a spune „Să nu despărțim niciodată Biserica de cultură!”. 

În final, s-a cântat sărbătoritei Eleonora Stamate „La mulți ani!”. Apreciem reușita deplină a acestei activități. 

  

Iancu Aizic