„Casa seniorilor tecuceni” a primit undă verde pentru renovare

 

Luni, 29 aprilie 2024, s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Local Tecuci aferentă lunii aprilie. Din numărul total de 19 consilieri locali au fost prezenți 17, iar toate proiectele au fost adoptate. 

Printre proiecte s-a aflat și Aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Casa seniorilor tecuceni” și a cheltuielilor legate de proiect. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 26 ianuarie 2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. 

Lucrările prevăzute în cadrul proiectului de renovare sunt: 

– Desfacerea completă a învelitorii şi a șarpantei de lemn existente; 

– Realizarea unei șarpante noi, cu învelitoare nouă, dotată cu sistem corespunzător de preluare evacuare a apelor meteorice, cu scopul de a proteja construcţia; 

– Repararea avariilor din pereţii existenţi, prin curăţarea rosturilor/fisurilor, injectarea fisurilor cu rășini epoxidice dedicate acestor aplicaţii, îndepărtarea și înlocuirea cărămizilor fisurate; 

– Refacerea finisajelor interioare ale pardoselilor și pereţilor; 

– Refacerea tuturor instalaţiilor interioare electrice, sanitare și termice, conform normelor în vigoare; 

– Termoizolarea faţadelor în conformitate cu proiectul de arhitectură și cu normele în vigoare; 

– Refacerea finisajelor exterioare privind pereţii exteriori și pardoselile; 

– Refacerea trotuarelor și treptelor de acces și racordarea acestora cu infrastructura existentă în jurul clădirii; 

– Reorganizarea spaţiului interior. 

 „Casa seniorilor tecuceni” este unul dintre obiectivele de suflet ale actualei administrații. Proiectul are în vedere reabilitarea casei de pe Bulevardul Victoriei, cunoscută sub numele de „Casa ninsă” și transformarea acesteia într-un loc cald și prietenos pentru pensionari, așa cum a fost dorința foștilor proprietari.   

Valoarea totală a proiectului este de 1.527.782,70 lei cu TVA, din care 891.823,90 lei cu TVA reprezintă cheltuieli eligibile asigurate prin PNRR. Suma de 635.958,80 lei cu TVA reprezentând cheltuielile neeligibile este asigurată din bugetul local.    

„Le-am promis seniorilor tecuceni că vor avea un loc numai al lor, unde să se întâlnească, să se destindă, să își depene amintirile. Și am decis că imobilul din Bulevardul Victoriei va fi transformat într-un asemenea loc, exact așa cum a fost și dorința foștilor proprietari”, a declarat la momentul obținerii finanțării primarul Lucian Costin.