Acordarea premiului „Constantin Solomon” 

 

În cadrul evenimentului de lansare al albumului „Smaranda Brăescu. Dincolo de culmi și neguri”, muzeografele Mihaela Damian și Daniela Ana Alecsa au primit Premiul „Constantin Solomon” pentru bogata lor activitate științifică și editorială. 

Mihaela Damian, muzeograf – Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați 

 Absolventă a studiilor de licență și master din cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, de la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, a îmbrățișat cariera de profesor de istorie, căreia i s-a dedicat în perioada 2008 – 2014, iar din 2014 a găsit oportunitatea de a lucra ca muzeograf în cadrul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați, unde este responsabilă de colecția „Istorie contemporană”. Preocupările de cercetare științifică se situează în sfera istoriei comunismului, dar și a personalităților locale.  

A fost responsabil și coordonator a multor proiecte expoziționale prin care a valorificat bunurile culturale muzeale ale instituției. Prin aceste activități a stabilit relații de colaborare cu Muzeul Literaturii Iași, Muzeul Național al Aviației, Centrul Ion Mironescu, Institutul Cultural Român, Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci etc.  

 A coordonat proiectul „România de la Marele Război la Marea Unire” prin care a prezentat la Veneția patrimoniul muzeului gălățean dar și importanța evenimentului istoric de la 1918. 

A publicat articole în diferite reviste de specialitate cum ar fi: 

– Procesul călugărițelor catolice de la institutele Notre Dame de Sion din România în „Studii și articole”, 2016, nr. 1; 

– I. Valerian și revista Viața Literară, în „Danubius”. 2016; 

– Gălățeni în slujba revoluției bolșevice, în Danubius, 2017. 

În anul 2021 a publicat, în calitate de coautor alături de profesorul Gheorghe Frătiță, volumul „Hortensia Papadat-Bengescu în oglinda timpului”, apărut la Editura Muzeului de Istorie Galați. 

Daniela Ana Alecsă, muzeograf în cadrul Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci 

 Face parte din colectivul muzeului tecucean din anul 1995, ocupând funcția de muzeograf din anul 2010. A absolvit cursul de master Istorie, Resurse Culturale și Patrimoniu în Societatea Contemporană în cadrul Facultății de Istorie a Universității București cu tema „Muzeul – spațiul identitar al unei comunități. Studiul de caz – Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci”. Din anul 2007 participă la campanii de cercetare arheologică pe situl „Negrilești – Curtea Școlii”, făcând parte din colectivul care a realizat și publicat rapoartele de săpătură.  

A publicat în decursul anilor articole de specialitate, atât din domeniul arheologiei cât și memorialisticii: 

– În anul 2008, împreună cu Paul Ciobotaru, publică în revista de specialitate „Danubius XXIV” editată de Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați, articolul „Un pumnal scitic descoperit la Buciumeni, jud Galați”; 

– În anii 2011 – 2012 face parte din colectivul ce publică în aceiași revistă, edițiile XXIX și XXX, articole ce prezintă rezultatele cercetărilor arheologice din situl Negrilești – Curtea Școlii”; 

– În suplimentul ediției XXXI/2013 a revistei Danubius „Studii și cercetări privind arheologia spațiului nord-vest Pontic – In honorem Nicu Mircea Septuagenarii” publică articolul „Așezarea cucuteniană de pe dealul Tănăsoaia sat Toflea, jud Galați”; 

– În publicația de specialitate „Acta Musei Tutovenis” ediția XII/2016, editată de Muzeul de Istorie „Vasile Pârvan” Bârlad, publică împreună cu cercetător științific Vasile Diaconu – Muzeul de Istorie și Etnografie Târgul Neamț, articolul „Obiecte legate de activitatea metalurgică din așezarea specifică epocii bronzului de la Gârbovăț, jud Galați”; 

– În aceeași publicație, însă ediția XIII/2017, prezintă, împreună cu arheolog-muzeograf Ilie Costel, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați, un studiu asupra ceramicii Starcevo-Criș descoperite la Negrilești, jud Galați. În același an i se va acorda Premiul „Ion T. Sion”, pentru contribuțiile științifice aduse la studiul ceramicii Starcevo – Cris, descoperită in situl arheologic Negrilești Curtea Școlii; 

 – În anul 2018 participă la sesiunea de comunicări organizată de Muzeul Județean de Istorie „Ștefan cel Mare” Vaslui prezentând personalitatea colonelului Gheorghe Petrașcu – unul dintre primii cercetași ce au făcut parte din cohorta „Doamna Oltea” Tecuci în Primul Război Mondial. Lucrarea este publicată în ediția XXXIX a publicației Acta Moldaviae Meridionalis. În același an va publica în cartea „Iulia Gheorghiu, o floare rară a Tecuciului” autor Virgil Pavel, un articol cu tema „C-tin Gheorghiu în documentele Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci”; 

– În anul 2021 face parte din colectivul de editare a cărții „Restitutio Constantin Solomon. Studii și Articole” semnând prezentarea biografică a prof. C-tin Solomon, unul din fondatorii muzeului tecucean; 

– În anul 2022 participă la Simpozionul Internațional „Monumentul – Tradiție și Viitor”, ed. XXIV organizat de Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, prezentând tema Consolidare – restaurare vila Cincu, astăzi Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci. Articolul va fi publicat în cartea „Monumentul – XXIV, ediția 2023; 

– În anul 2023, la Școala de vară organizată de Muzeul „Teodor Cincu”, prezintă lucrarea „Ștefan Corodeanu, dascăl de vocație”.     

  

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci