Anunţuri

*Anunţ de mediu, 21.09.2021: CHIRIAC VIRGIL- SORIN anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Desfiinţare construcţii C1, C2 şi construire împrejmuire toate laturile, propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, str. Plugului, nr. 101, Nr. cadastral 102559, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi: apmgl-old.anpm.ro/memorii_de_prezentare_2020_2021-3749 şi la sediul titularului Chiriac Virgil-Sorin, Oraş Voluntari, jud. Ilfov, Şoseaua Bucureşti Nord, nr. 10B, bl.B2, sc.A, et.1, ap.426. Observaţiile publicului se primesc pe adresa de e-mail [email protected] .

*Anunț de mediu, 17.09.2021: Clubul Sportiv Școlar Tecuci anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construcții de baze sportive tip 2 propus a fi amplasat în strada Aleea Ștrandului, nr. 1, loc. Tecuci, jud. Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, loc. Galați și la sediu Clubului Sportiv Școlar Tecuci din str. Aleea Ștrandului, nr. 1, loc. Tecuci, jud. Galați, în zilele de luni-joi, între orele 8,30-16 și vineri între orele 8,30-13,30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați, str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galați.

*Anunţ de mediu, 14.09.2021: CHIRIAC VIRGIL – SORIN anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Desfiinţare construcţii C1, C2 şi construire împrejmuire toate laturile propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, str. Plugului, nr. 101, Nr. cadastral 102559, jud. Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2, Galaţi şi la sediul domnului CHIRIAC VIRGIL – SORIN în oraş Voluntari, jud. Ilfov, Şoseaua Bucureşti Nord, nr. 10B, bl.B2, sc.A, et.1, ap.426, în zilele de luni – joi între orele 08,30 – 16,00 şi vineri între orele 08,30 – 13,30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr.2, Municipiul Galaţi.

*Anunț pierdere acte casă de marcat, 13.09.2021: Pierdut original carte de intervenție pentru casa de marcat model TREMOL M 20, seria 50000279, seria fiscală atribuită 2000631540, aparținând societății THINNDEEA SRL, Cui 40378189, J17/23/2019 cu sediu social în sat Vizurești, comuna Buciumeni.

Actele pierdute se declară nule.

*Anunţ angajare, 08.09.2021: Grupul Auto Sima angajează, în condițiile legii, administrator – coordonator activitate pentru service-ul multimarcă Auto Sima Tecuci.

Responsabilități generale: evaluează activitatea tuturor compartimentelor unității și, împreună cu sprijinul altor factori de decizie, stabilește și planifică politica tehnică și economico-financiară pentru a eficientiza producția.

Condiții: studii universitare, bună cunoaștere a mediului concurențial de afaceri, experiență în domeniul comercial de minim 5 ani, spirit de echipă, dinamism, gândire comercială, eficienţă, abilități de comunicare și negociere.

Experiența într-o funcție de conducere și de coordonare constituie un avantaj.

Se oferă un salariu atractiv și bonusuri în funcție de realizările obținute. Alături de noi veți avea oportunitatea de dezvoltare a carierei într-un cadru profesional modern și un mediu de lucru dinamic și competitiv.

CV-urile pot fi trimise pe adresa de email [email protected]o .

*Anunţ angajare, 07.09.2021: Grupul Auto Sima angajează personal calificat, în conditiile legii, pe următoarele poziţii:

– inginer auto cu experienţă;

– mecanic auto;

– tinichigiu auto;

– vopsitor auto;

– electronist în domeniu auto cu cunoştinţe calculator;

– pregătitor – vopsitor;

– consilier piese de schimb cu experienţă;

– inginer sau maistru auto pentru realizarea inspecţiilor tehnice periodice (ITP).

Oferim un loc de muncă stabil, condiţii de muncă excepţionale şi un pachet salarial motivant.

CV-urile pot fi trimise pe adresa de email [email protected] .

*Anunţ de mediu, 06.09.2021: Popa Nelu titular al proiectului Construire spălătorie auto și hala pentru curățătorie covoare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire spălătorie auto și hala pentru curățătorie covoare, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Corod, str. Ștefan cel Mare, nr. 287, nr. cad.103915, judeţul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează  pot fi consultate la următoarea adresă de internet: apmglold.anpm.ro/proiect_decizie_etapa_de_incadrare-12553.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați, pe adresa de email [email protected] sau fax 0236-471009.

*Anunț angajare, 31.08.2021: Primăria Comunei Brăhășești, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante – Șef SVSU.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respective studii superioare de lungă durată cu diploma studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă, respective studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă  sau echivalentă;

– disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute;

– disponibilitate pentru perfecționare;

– permis de conducere categoria B și D;

– abilitate în lucrul cu calculatorul (Excel, Word, internet);

– vechime în muncă – minimum 10 ani (adeverință sau carte de muncă).

Tipul probelor de concurs:

 1.perioada de depunere a dosarelor de concurs: 31.08.2021 – 13.09.2021 inclusiv;

 2.selecţia dosarelor: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

3.Data și ora probei scrise: 21.09.2021 – ora 11, la sediul Primăriei Brăhăşeşti;

 4.Susţinerea interviului: în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Bibliografia și atribuțiile postului – se vor afişa la sediul Primăriei Brăhășești cât și pe site-ul instituţiei – www.primariabrahasesti.ro, Judeţul Galați.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Brăhășești, Jud.Galați, tel. 0236.867.605, fax: 0236.867.605; Persoană de contact: Tudose Gianina  Cătălina, tel. 0786.522.434.

*Anunț angajare, 24.08.2021: Societatea ABC SRL Tecuci, situată în strada Alecu Russo, nr. 7, angajează manipulanți mărfuri, ambalatori manuali, stivuitoriști. Condiții de lucru bune, salarii avantajoase, tichete de masă, program flexibil. Relații la sediu și la telefon 0766.457.730.

*Anunţ de mediu, 19.08.2021: Dumitrache Doina – Daniela titular al proiectului Construire spațiu comercial, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire spațiu comercial propus a fi amplasat în intravilanul comunei Umbrăreşti, sat Umbrăreşti, str. Vasile Alecsandri nr. 522A, CF 111412, judeţul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresa de internet apmgl.-old.anpm.ro/decizia_etapei_de_ încadrare-14276.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail [email protected]/ sau fax: 0236.471.009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

*Anunţ angajare, 18.08.2021: Societatea INOVECO SRL, cu sediul în Voluntari, Ilfov, angajează pentru punctul de lucru din județul Galați:

– șoferi profesioniști pentru transport rutier de mărfuri (2 posturi). Condiții: experiență de cel puțin 3 ani și disponibilitate pentru obținere atestate transport marfă; disponibilitate deplasare în șantierele societății din județul Galați;

– mecanici utilaje pentru şantierele din Tecuci și Valea Mărului (2 posturi). Condiții: să dețină calificare pentru meseria de mecanic utilaje terasiere sau agricole; experiență de cel puțin 3 ani pe utilaje de construcții;

Relații la tel. 0752.010.979 sau 0212.404.041.

*Anunţ angajare, 12.08.2021: Societate comercială cu profil agricol, angajează șofer categoria B (atestatul ADR constituie un avantaj) la punctul de lucru din Tişiţa, oraș Mărășești. CV-urile se primesc până pe data de 20.08.2021 pe adresa de email [email protected] .  Tel. contact: 0749.277.907.

*Anunţ de mediu, 10.08.2021: VEL PITAR SA, titular al proiectului „Montare cazan abur nr. 2”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Montare cazan abur nr. 2”, propus a fi amplasat în Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 65.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresa de internet: http://apmgl-old.anpm.ro/proiect_decizie_etapa_de_incadrare-12553 Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați, pe email [email protected] sau fax 0236.471.009.

*Anunţ angajare, 10.08.2021: DICOR LAND SRL, furnizori de utilaje agricole și piese de schimb pentru utilaje angajează:

– lăcătuș mecanic

– electrician

– electromecanic

– mecanic auto

– mecanic agricol

– tehnician mecanic.

În condiții salariale foarte avantajoase, cu beneficii și bonusuri.

Te rugăm să ne transmiți CV-ul tău la adresa [email protected] sau să ne suni la numărul de telefon 0743.106.961.

*Anunţ de mediu, 9.08.2021: SC GIA DAN CARS SRL, reprezentata de Girlescu Paul, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul DESFIINŢARE VULCANIZARE AUTO ŞI CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, propus a fi amplasat în intravilanul municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 128, Nr. cadastral 104690, jud Galati. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA si EA – Memorii de prezentare 2021 și la sediul Primariei mun. Tecuci, jud. Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de email [email protected] sau fax 0236.471.009.
*Anunţ de mediu, 9.08.2021: Iacomi Ticu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire spălătorie auto şi branşamente la utilităţi, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Munteni, nr. cad. 2952, judeţul Galati. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA si EA – Memorii de prezentare 2021 și la sediul Primariei comunei Munteni, jud. Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de email [email protected] sau fax 0236.471.009.

*Anunţ concurs, 30.07.2021: UAT Comuna  Brăhășești , Judeţul Galaţi, Anunță:

Primăria Comunei Brăhășești, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de şofer (conducător auto transport rutier persoane cod COR 833101), conform art. 3  al regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

1.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii medii sau generale absolvite cu diplomă;

– permis de conducere categoriile B, D, D 1 , constituie avantaj C și E;

– atestat profesional pentru conducători auto transport public de persoane;

– aviz psihologic și fişa medicală la zi eliberate de un cabinet medical specializat;

– disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute;

– vechime în muncă – 1 an (adeverință sau carte de muncă).

2.Tipul probelor de concurs:

a) perioada de depunere a dosarelor de concurs: 30.07.2021 – 12.08.2021 inclusiv;

b) selecţia dosarelor: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

c) data și ora probei scrise: 19.08.2021 – ora 11:00, la sediul Comuna Brăhăşeşti;

d) susţinerea interviului: în termen de maxim două zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

3.Bibliografia și atribuțiile postului – se vor afişa la sediul Comuna Brăhășești cât și pe site-ul instituţiei – www.primariabrahasesti.ro, Judetul Galați

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Brăhășești, Jud.Galați, tel. 0236/867605, fax: 0236/867605, Persoană de contact: Tudose Gianina  Cătălina – consilier resurse umane.

*Anunț angajare, 15.07.2021: Societate situată la intrarea în Tecuci, dinspre Drăgănești, angajează tehnician devizier, tehnician devize și măsurători, ingineri construcții civile, industriale și agricole. Relații la telefon 0747.866.490.

*Anunț de mediu, 15.07.2021: BALCANU LIGIA – ȘTEFANIA, titular al proiectului Desființare construcții C5 și C3 și extindere construcții C1 si C6 cu destinația restaurant și locuință (P+1E), anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului, pentru proiectul Desființare construcții C5 si C3 si extindere construcții C1 și C6 cu destinația restaurant și locuință (P+1E) propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, str. Transilvaniei, nr. 22C, nr. cad. 100100, judeţul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Galați, la următoarea adresă de internet: http//apmgl. anpm.ro la secțiunea: Reglementări – Acordul de mediu-Proiect de decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați pe adresa de e-mail [email protected] sau prin fax la nr. 0236471009.

*Anunţ de mediu, 15.06.2021: Istrate Dorinel anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire anexă exploataţie agricolă, propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Tecuci, T17, P 55/65, nr. cad. 109034, jud. Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi şi la Primăria Tecuci în zilele de luni – joi între orele 8.30 – 16 şi vineri între orele 8.30 – 13.30. Observațiile publicului se depun zilnic la sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galaţi.

*Anunț pierdere acte, 14.06.2021: S.C. Profi S.R.L, punct de lucru Tecuci declar pierderea documentelor fiscale pentru următoarele imprimante:

1. GETHF 07990 – GL0584104429

2. GETHF 07991 – GL0584104430

3. GETHF 06493 – GL0584104428

Documentele se declară nule.

*Anunţ angajare, 07.06.2021: S.C. RAANDEVAS SRL cu sediul în Tecuci, jud. Galați, str Dumbrava Roșie, nr. 15, angajează cu carte de muncă și salariu atractiv mecanici auto și inspectori auto. Program flexibil, sunt respectate sărbătorile religioase și legale. Se acordă bonus în funcție de numărul autoturismelor reparate. Relații la sediul societăţii. Tel. 0743.388.945. 

*Anunţ angajare, 3.06.2021: SC Georgia Business Company SRL, cu sediul în București, angajează pentru punct de lucru Tecuci:

– Inginer (1 post) – construcții echipamente pentru utilaje de transport cereale.

Condiţii: studii superioare; cunoștințe desen tehnic și calculator.

– Lăcătuș mecanic (5 posturi)

Condiţii: studii medii; cunoștințe citire desen tehnic

– Electrician întreținere și reparații (2 posturi)

Condiţii: studii medii; experiența în automatizări constituie un avantaj.

– Operatori Mașină Comandă Numerică (2 posturi)

Condiţii: studii medii.

Relaţii la Punctul de lucru din Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 38 B-C. E-mail: [email protected] . Tel. 0748.280.245.

*Anunț vânzare, 03.06.2021: Vând apartament în Tecuci, 2 camere, semidecomandat, str. Aleea Sălcioarei, nr. 5, Bl. K2, et. 4, ap. 59, cu centrală, pod, ușă metalică. Relații la telefon 0039.3804.308.312.

*Anunţ de mediu, 02.06.2021: Dumitrache Doina – Daniela anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire spaţiu comercial, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Umbrăreşti, sat Umbrăreşti, str. Vasile Alecsandri nr. 522A, CF 111412, judeţul Galati.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA si EA – Memorii de prezentare 2021 și la sediul Primăriei comunei Umbrăreşti, jud. Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de email [email protected] sau fax 0236.471.009.

*Anunț angajare, 26.05.2021: Caut băiat sau cuplu la fermă de oi, muncitor și serios, salariu atractiv!

Anunțul este valabil pentru sat Salcia, comuna Umbrărești, jud. Galați. Relații la telefon 0725.974.850, Cristian.

*Anunț de mediu, 25.05.2021: Popa Nelu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire spălătorie auto și hală pentru curățătorie covoare, propus a fi amplasat în intravilanul comunei  Corod, str. Ștefan cel Mare, nr. 287, nr. cad. 103915, judeţul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA si EA – Memorii de prezentare 2021 și la sediul Primăriei comunei Corod, jud. Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de email [email protected] sau fax 0236-471009.

*Anunț pierdere acte, 25.05.2021: Pierdut carnet facturi A5, chitanțier și ștampila firmei II Filimon Narcis Adrian, CUI 34569133. Se declară nule facturierul cu seria GL de la 1 la 50 și chitanțierul.

*Anunț Angajare, 21.05.2021: Simigeria LUCA Galați, angajează pentru punct de lucru Tecuci lucrători în bucătărie cu sau fără experiență. Oferim salariu fix plus bonuri de masă. Cerințe: îndemânare și dexteritate în activitățile specifice; atenție distributivă și spirit de observație; persoană sociabilă și comunicativă.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la nr: 0769.922.936 – Viorel.

Simigeria LUCA Galați, angajează și  vânzătoare pentru punct de lucru Tecuci.

Cerințe: atitudine pozitivă și conciliantă în relațiile cu clienții și colegii; rigurozitate în ceea ce privește regulile de igienă în alimentația publică; persoană sociabilă și comunicativă cu orientare către client; prezența agreabilă; cunoștințe despre domeniul comercial; experiență constituie un avantaj.

Oferim salariu fix plus bonuri de masă. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la nr: 0769.922.936 – Viorel.

*Anunț de mediu, 18.05.2021: Enuță Gabriel  și Enuță Valeria anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire spațiu comercial”, propus a fi amplasat în comuna Liești, strada Anghel Saligny, nr. 128, județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru Protecția Mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro, secțiunea Reglementări-Acordul de mediu-Documentații procedura EIA și EA-Memorii prezentare 2021 și la sediul titularului Enuță Gabriel și Enuță Valeria, în sat Umbrărești, comuna Umbrărești, strada A.I. Cuza, nr. 128, județul Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail [email protected]

*Anunţ angajare, 17.05.2021: Fabrica de lactate Artesana, angajează personal calificat şi necalificat în următoarele posturi:

– ambalator manual;

– manipulant marfă;

– operator linie ambalare şi etichetare;

– şofer categ. B+C (cu atestate).

CV-urile se depun la sediul fabricii din Tecuci, cartierul Bălcescu, Str. Prundului, nr. 27 C, sau prin e-mail la adresa: [email protected] . Telefon de contact: 0747.160.690.

*Anunţ de mediu, 10.05.2021: Balcanu Ligia – Ştefania anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Desfiinţare construcţii C5 si C3 şi extindere construcţii C1 si C6 cu destinaţia restaurant şi locuinţă (P+1E), propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, str. Transilvaniei, nr. 22C, nr. cad. 100100, judeţul Galati.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA si EA – Memorii de prezentare 2021 și la sediul Primăriei municipiului Tecuci, jud. Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de email [email protected]

*Anunţ concurs, 23.04.2021: UAT Comuna Brăhășești, Judeţul Galaţi, Anunță:

Primăria Comunei Brăhășești, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de şofer (conducător auto transport rutier persoane cod COR 833101), conform art. 3  al regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii medii sau generale absolvite cu diplomă;

– permis de conducere categoriile B, D, D 1 , constituie avantaj C şi E;

– atestat profesional pentru conducători auto transport public de persoane;

– aviz psihologic și fişa medicală la zi eliberate de un cabinet medical specializat;

– disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute;

– vechime în muncă – 1 an (adeverință sau carte de muncă).

2. Tipul probelor de concurs:

a) perioada de depunere a dosarelor de concurs: 23.04.2021 – 10.05.2021 inclusiv;

b) selecţia dosarelor: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

c) data și ora probei scrise: 17.05.2021 – ora 10:00, la sediul Comuna Brăhăşeşti;

d) susţinerea interviului: în termen de maxim două zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

3. Bibliografia și atribuțiile postului – se vor afişa la sediul Comuna Brăhășești cât și pe site-ul instituţiei – www.primariabrahasesti.ro, Judetul Galați.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Brăhășești, Jud. Galați, tel. 0236.867.605, fax: 0236.867.605. Persoană de contact: Tudose Gianina Cătălina – consilier resurse umane.

*Anunţ de mediu, 20.04.2021:  S.C. FLORIDAN ZHA FAMILY S.R.L. cu sediul în sat Gârbovăț, comuna GHIDIGENI, extravilan T25/1, P152/1/7, județul Galați, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu în scopul desfăşurarii activităţii de creșterea păsărilor, cod CAEN 0147 pe amplasamentul din sat Gârbovăț, comuna Ghidigeni, extravilan T25/1, P152/1/7, județul Galați.

Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între orele 8.30 – 16.00 şi vineri între orele 8.30 – 13.30,  la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, judetul Galaţi.

Observaţiile, sugestiile şi/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Galaţi.

*Anunț de mediu, 15.04.2021: CROITORU CONSTANTIN, titular al proiectului Construire anexă exploatație agricolă, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire anexă exploatație agricolă, propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Tecuci, tarlaua  T156, parcela  P 913/4, nr. cad. 108296, jud. Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr.2, în zilele de luni-joi între orele 08,30 – 16,00 și vineri între orele 08,30 – 13,30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea:  Reglementări – Acordul de mediu – Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

*Anunţ de mediu, 05.04.2021: Vel Pitar SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Montare cazan abur nr. 2” amplasat în Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu. Nr. 65, jud. Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competențe pentru protecția mediului APM Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu-Documentații procedura EIA și EA-Memorii de prezentare 2021 și la sediul Vel Pitar SA din Tecuci, str. M. Kogălniceanu, nr. 65. Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail [email protected] sau fax 0236471009.

*Anunţ de mediu, 18.03.2021: Ministerul Apărării Naționale prin Unitatea Militară 02542 din Focșani, titular al  proiectului „Demolare drumuri și alei interioare cu balast, rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare, rețea de gaze din cazarma 488 Tecuci”, propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr.1, jud. Galați, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M Galați fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Demolare drumuri și alei interioare cu balast, rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare, rețea de gaze din cazarma 488 Tecuci”, propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr.1, jud. Galați,

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M Galați la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M Galați pe adresa de e-mail [email protected] sau prin fax la nr. 0236.471.009.

*Anunț evaluări de risc, 15.03.2021: SC ADA OMNIUM ASIGTEC SRL efectuează evaluări de risc la securitatea fizică  prin evaluator ERSF Chicoș Mariana Aurelia, înscrisă în Registrul național al evaluatorilor de risc la securitatea fizică al I.G.P.R la poziția 2200.

Prestăm servicii către toate tipurile de persoane juridice, private sau de stat.

Preveniți și desfășurați activitatea fără riscuri la securitatea fizică!

Se recomandă respectarea legislației în vigoare  în vederea evitării plății amenzilor aplicate de către Poliția Română – Ordine Publică.

Nu ezitați să mă contactați la telefon 0726.486.736 sau email [email protected]

*Anunţ de mediu, 15.03.2021: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC AGRODAN SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Foraje puțuri pentru irigat cultură mare propus a fi amplasat în comuna Munteni, județul Galați.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Galați (Galați, strada Regimentul 11 Siret, nr. 2, județul Galați) şi la sediul AGRODAN SRL (oraș Tecuci, strada Victoriei nr. 14, județul Galați), în zilele de luni – joi  între orele 830-1600 și vineri, între orele 830-1330.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Autorităţii Competente pentru Protecţia Mediului Galați, strada Regimentul 11 Siret, nr. 2, municipiul Galați.

*Anunț angajare, 10.03.2021: Caut femeie pentru muncă în gospodărie, casă, cu experiență, vârsta până în 50 ani, fără a fi implicată în alte activități. Relații la telefon 0754.309.944.
*Anunț angajare, 09.03.2021: SC Somaco Holding SA, punct de lucru Doaga, județul Vrancea, angajează contabil/ă, preferabil cu experiență peste cinci ani. CV-urile se depun pe email [email protected], relații la telefon 0731.660.537.

*Anunţ concurs, 08.03.2021: UAT Comuna  Brăhășești, Judeţul Galaţi anunță:

Primăria Comunei Brăhășești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de şofer (conducător auto transport rutier persoane cod COR 833101), conform art. 3  al regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii medii sau generale absolvite cu diplomă;

– permis de conducere categoriile B, D, D 1, constituie avantaj C şi E;

– atestat profesional pentru conducători auto transport public de persoane;

– aviz psihologic și fişa medicală la zi eliberate de un cabinet medical specializat;

– disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute;

– vechime in muncă – 1 ani (adeverință sau carte de muncă).

Tipul probelor de concurs:

a) perioada de depunere a dosarelor de concurs: 08.03.2021 – 19.03.2021;

b) selectia dosarelor: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

c) data și ora probei scrise: 29.03.2021 – ora 10, la sediul Comuna Brăhăşeşti;

d) susţinerea interviului: în termen de maxim două zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Bibliografia și atribuțiile postului – se vor afisa la sediul Comuna Brăhășești cât și pe site-ul instituţiei – www.primariabrahasesti.ro, Judetul Galați.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Brăhășești, Jud. Galați, tel. 0236.867.605, fax: 0236/867605, Persoană de contact: Tudose Gianina  Cătălina – consilier resurse umane.

*Anunț vânzare, 03.03.2021. Vând teren arabil, 1 hectar, la marginea comunei Matca (unde sunt case și solarii), zona Troița Urechiatul. Preț negociabil. Relații la telefon 0763.371.009.

*Anunț de mediu, 25.02.2021: Ministerul Apărării Naționale prin Unitatea Militară 02542 din Focșani, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Demolarea pavilioanelor H și H3, drumuri, platforme și rețele utilități din cazarma 713 Hanu Conachi”, propus a fi amplasat în comuna Fundeni, nr. 802, jud. Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementari – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA și EA – Memorii de prezentare 2020 și la sediul Apa Canal S.A. din municipiul Galați, str. Constantin Brâncoveanu nr.2, județul Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: [email protected]

[/stextbox]

*Anunț angajare, 16.02.2021: Banca Cooperatistă PUTNA Focșani, succesoarea Băncii Cooperatiste CREDITEC Tecuci  angajează pentru punctul de lucru  Cosmești și Nicorești, operator ghișeu bancă.

Condiţii de angajare: Curriculum Vitae, absolvent studii medii, preferabil domiciliul în comuna Cosmești sau Nicorești, cunoștințe temeinice operare PC.

Persoanele interesate sunt rugate să depună CV la adresa de e-mail: [email protected], relații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0237.221.117, 0236.406.096.

*Informare, 10.02.2021: Această informare este efectuată de: AGRODAN S.R.L., cu sediul în oraș Tecuci, strada Victoriei nr. 14, județul Galați, ce intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: „Foraje puţuri pentru irigat cultură mare”, localizat în extravilanul comunei Munteni, județul Galați.

Această investiţie este nouă. Ca urmare a activităţii proiectate nu vor rezulta ape uzate.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată după data de 10.02.2021.

*Anunț de Mediu, 02.02.2021: CROITORU CONSTANTIN anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire anexă exploatație agricolă, propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Tecuci tarlaua T156, parcela  P 913/4, nr. cadastru 108296, jud. Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedură EIA și EA Memorii de prezentare 2020 și la sediul Primăriei din municipiul Tecuci, jud. Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de email [email protected]

*Anunț vânzări, 15.01.2021: Vând apartament cu două camere decomandate situat în zona rezidențială din strada Gh. Petrașcu – fost 7 Noiembrie – vis a vis de Penny Market, la Blocul F 1,  ap. 9, etaj 2, cu aer condiționat, centrala termică, izolație exterioară, termopane la uși si geamuri.

De asemeni, vând și garaj pe str. Aleea Vasile Alecsandri, în curtea Grădiniței nr. 15 – Vile, cu o suprafață de 24 mp.

Prețuri negociabile cu relații la telefoane 0745.144.453 și 0745.264.007.

*Anunț pierdere acte, 14.01.2021: Pierdut acte societate, constitutive, rezoluție. Societate din Tecuci cu denumirea Întreprindere Individuală Postea C. Trandafira, CUI 36011051, Nr. înregistrare la Registrul Comerțului F17/251/2016. Actele sociețății menționate se declară nule.
*Anunț angajare, 23.11.2020: Societatea Pink Post angajează curier pedestru (poștaș). Program de lucru 4 ore/zi. Relații la telefon 0751.599.881.

Anunț de mediu, 12.11.2020: Solicitare de revizuire a Autorizației de mediu nr. 63/19.03.2013, revizuită în data de 15.10.2013 și transferată în baza Deciziei transfer nr. 1107/20.09.2019.

BRISTOL LOGISTICS SA cu sediul în București, Clădirea nr. 1 Equilibrium, Etaj 7, Strada Gara Herăstrău 2, 077190, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizaţiei de mediu nr. 63/19.03.2013, revizuită în data de 15.10.2013 și transferată în baza Deciziei transfer nr. 1107/20.09.2019, în scopul desfășurării activităţii depozitare si comercializare produse de protecţie a plantelor (inclusiv t si t+) și a îngrășămintelor chimice cod CAEN 4675 SI 5210 pe amplasamentul din Tecuci, Str. Mureş nr. 3 , Jud. Galați.

Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între orele 8.30 – 16.00 ți vineri între orele 8.30 – 13.30,  la sediul AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, judeţul Galaţi.

Observaţiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Galaţi.

*Anunț angajare, 10.11.2020: Primăria Comunei Brăhășești, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de şofer (conducător auto transport rutier persoane cod COR 833101), conform art. 3  al regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii medii sau generale absolvite cu diploma;

– permis de conducere categoriile B, D, D 1 , constituie avantaj C Și E

– atestat profesional pentru conducători auto transport public de persoane;

– aviz psihologic și fisa medicală la zi eliberate de un cabinet medical specializat;

– disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute;

– vechime în muncă – minimum 1 ani (adeverință sau carte de muncă).

2. Tipul probelor de concurs:

a) perioada de depunere a dosarelor de concurs: 10.11.2020 – 23.11.2020

b) selecţia dosarelor: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor

c) data și ora probei scrise: 03.12.2020 – ora 10,00 , la sediul Comuna Brăhăşesti

d) susţinerea interviului: în termen de maxim două zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

3. Bibliografia și atribuțiile postului – se vor afişa la sediul Comuna Brăhășești cât și pe site-ul institutiei – www.primariabrahasesti.ro, Judetul Galați

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Brăhășești, Jud.Galați, tel. 0236/867605, fax: 0236/867605, Persoană de contact: Tudose Gianina  Cătălina – consilier resurse umane.

*Anunț de mediu, 28.10.2020: Buhoci Sofia Întreprindere Individuală cu sediul profesional în sat Valea Mărului, comuna Valea Mărului, strada Prof. Univ. Dr. Marcel Crihană nr. 21, județul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de autorizație de mediu, în scopul desfășurării activității cod CAEN 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare; 5610 Restaurante, pe amplasamentul din municipiul Tecuci, strada Gheorghe Petrașcu, nr. 1, județul Galați.

Informațiile privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până vineri, între orele 8-14, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, cod 800322. Observațiile, sugestiile / propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M.  Galați.

*Anunţ de intenţie, 5.10.2020: Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 1. Informații generale SOLICITANT PRIVAT:

– Denumirea solicitantului: OCAUA LUI CUZA SRL

– Adresa sediu social/corespondență: Galaţi, Loc. Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2

– Date de contact: tel. 0766.577.307, fax -, email: [email protected]

 1. Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor:

– Obiectul anunțului de intenție: Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3;

– Locul de prestare a serviciilor: Loc. Tecuci, Str 1 Decembrie 1918, Nr. 2, Județul Galaţi;

 1. Tipul și durata contractului:

– Tipul contractului: prestări servicii

Durata contractului: 12 luni cu posibilitatea de prelungire, durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri, perioada de evaluare si până la emiterea unei decizii de finanţare a proiectului (scrisoare de aprobare şi de finanţare proiect).

 1. Valoarea estimată a contractului:

– 452.981.25 RON fără TVA. Prețul poate fi ajustat în sensul diminuării valorii contractului. Nu se acceptă majorarea valorii contractului.

 1. Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:

– Loc. Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 2, Județul Galaţi, 16.10.2020, ora 15:00.

 1. Modalitatea de depunere a ofertei:

– Personal, prin poştă, curierat rapid, pe email la adresa: [email protected]

– Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar semnat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic de către reprezentantul legal al ofertantului/format scanat.

 1. Limba de redactare a ofertelor este: română SAU alte limbi străine cu traducere autorizată.
 2. Data şi ora deschiderii ofertelor: Loc. Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 2, Județul Galati, 16.10.2020, ora 16:00.
 3. Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține de la:

[email protected]

 1. Ofertele alternative sunt interzise

Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile calendaristice calculate de la data deschiderii ofertei de preț.

 1. Procedura competitivă are la bază următoarele principii:

– principiul transparenței;

– principiul economicității;

– principiul eficienței;

– principiul eficacității;

 1. Oferta de preţ va fi însoţită de următoarele documente:

– Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese – după modelul atașat documentului specificații tehnice – Anexa 1;

– Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț, din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri (Certificat constatator în copie conform cu originalul / original sau certificat de înregistrare ORC în copie conform cu originalul) SAU document echivalent pentru firmele aplicante din străinătate, în termen de valabilitate – nu mai veche de 30 de zile înainte de deschiderea ofertelor de preț.

*Anunț pierdere acte, 28.09.2020: Pierdut certificate constatatoare puncte de lucru și anexă originală sediu social pentru SC PORTA BELLA SRL, cu număr de ordine J17/168/1996 și CUI 8068362. Se declară nule.

*Anunț Public, 24.08.2020: Organizația Utilizatorilor de Apă pentru irigații SPP4 Aviație Tecuci, prin Consiliul de Administrație reprezentat de PAPUC LIVIU-DODONEL, aduce la cunoștința membrilor săi și celor interesați, convocarea Adunării Generale Ordinare a organizației pentru data de 24.09.2020, ora 10, la sediul său din Tecuci, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Galați, cu următoarea ordine de zi:

 1. Alegerea organelor de conducere;
 2. Alegerea președintelui Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații SPP4 Aviație Tecuci;
 3. Schimbarea STATULUI și a ACTULUI CONSTITUTIV;
 4. Diverse.

*Anunț pierdere acte, 13.08.2020: Pierdut acte firmă Popa Silviu Gabriel II, CUI constatator și rezoluție. Se declară nule.
 

*Anunț vânzare: Vând Fiat Ducato, anul 1996, motor 2,5 Diesel, 7 locuri și carosată. Preț 1.500 euro. Relații la telefon 0749.485.210.
*Anunț vânzare: Vând Buldoexcavator 580 CASE, anul 1992, cupă multifuncțională, cauciucuri spate de rezervă noi, 4×4. Preț 8.000 euro. Relații la telefon 0749.485.210.

*Anunț mediu, 12.08.2020: Ministerul Apărării Naționale prin Unitatea Militară 02542 din Focșani, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Demolare drumuri și alei interioare cu balast, rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare, rețea de gaze din cazarma 488 Tecuci”, propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr. 1, jud. Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementari – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA si EA – Memorii de prezentare 2020 si la sediul Apa Canal S.A., mun. Galați, str, Constantin Brâncoveanu nr. 2, județul Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: [email protected]

*Anunț mediu, 10 august 2020Gîță Cătălin Marcel, titular al proiectului STAȚIE PECO STAȚIE GPL și SPĂLĂTORIE, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul STAȚIE PECO STAȚIE GPL și SPĂLĂTORIE propus a fi amplasat în sat Nicopole, comuna Drăgușeni, jud. Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: reglementări – Acordul de mediu – Drafturi acte de reglementare – Proiect decizie etapa de încadrare 2020.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, pe email [email protected] sau fax 0236.471.009.

*Anunț mediu, 28.07.2020: SC DIAPLANT INTERAGRO S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desființare parțială construcție, schimbare de destinație din depozit frigorific în depozit pesticide, construire depozit semințe și birouri, construire depozit îngrășăminte și împrejmuire”, propus a fi realizat pe amplasament situat în sat Cosmești, comuna Cosmești, T 27, P173,  județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu.

Observațiile publicului se primesc zilnic la adresa de email: [email protected]

*Anunț angajare, 24.07.2020:  SC DOWN UP PERPETUUM SRL cu sediul în Tecuci, str. Dumbrava Roșie, nr. 15, angajează mecanici auto în condiții avantajoase, program flexibil și salarii atractive. Relații la numerele de telefon 0743.388.945 și 0764.259.310.
*Anunț pierdere acte, 17.07.2020: Pierdut certificat constatator, anexă ședere socială și puncte de lucru pentru SC PORTA BELLA SRL, cu număr de ordine J17/168/1996 și CUI 8068362. Se declară nule.

*Anunț Public, 25.06.2020: Organizația Utilizatorilor de Apă pentru irigații SPP4 Aviație Tecuci, prin Consiliul de Administrație reprezentat de Papuc Liviu-Dodonel, aduce la cunoștință membrilor săi și celor interesați, convocarea Adunării Generale Ordinare a organizației pentru data de 29.06.2020, ora 10.00, la sediul sau din Tecuci, str. Cuza Vodă, nr.24, jud. Galați, cu următoarea ordine de zi:

 1. Alegerea organelor de conducere;
 2. Alegerea președintelui Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații SPP4 Aviație Tecuci;
 3. Schimbarea Statului și a Actului Constitutiv;
 4. Diverse.

*Anunț mediu, 23.06.2020: VEL  PITAR SA – PL Tecuci, titular al proiectului „Construire sală pentru spălare și igienizare lăzi PVCˮ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire sală pentru spălare și igienizare lăzi PVCˮ, propus a fi amplasat în Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 65.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: reglementări – Acordul de mediu – Drafturi acte de reglementare – Proiect decizie etapa de încadrare 2020.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, pe email [email protected] sau fax 0236.471.009.

*Anunț de mediu, 16.06.2020: SC WILFISCH SRL anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galați privind actualizarea deciziei etapei de încadrare nr. 1184/21.11.2018 emisă de APM Galați pentru proiectul „Hală Industrialăˮ propus a fi amplasat în Tecuci, T17.P56/6.

Decizia autorității de mediu precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Galați din str. Regiment 11, nr. 2, și la sediul SC WILFISCH SRL din Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 42, Bl. E4, ap. 19, sc. 1, în zilele de luni – joi, între orele 8,30 – 16 și vineri în intervalul orar 8,30 – 13,30, precum și la adresa de internet http://.apmgl.anpm.ro, la secțiunea Reglementari →  Acordul de mediu →  Drafturi acte de reglementare → Proiect decizie etapa de încadrare 2020.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, APM Galați, str. Regiment 11, nr. 2, Galați, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

*Anunț de mediu, 13.04.2020: SC MONTEC SRL, titular al proiectului „Construire locuință P+1E cu spațiu comercial la parter și acces auto”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire locuință P+1E cu spațiu comercial la parter și acces auto”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Tecuci, strada Artei, nr. 12, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Drafturi acte de reglementare → Proiect decizie etapă de încadrare 2020.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați, pe email [email protected] sau fax 0236.471.009.

*Anunț de mediu, 10.04.2020: Costruzioni Toto Park S.R.L, titular al proiectului Construire Sediu Firma, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire Sediu Firma” propus a fi amplasat în Tecuci, strada Tecuciul Nou, nr. 125, judetul Galaţi .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8.30 – 16 şi vineri între orele 8.30 – 13.30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la: Reglementări→Acordul de mediu→Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentării/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

*Anunţ concurs 12.03.2020: Primăria Comunei Brăhășești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractual vacante – Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată cu diploma studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă sau echivalentă
 • disponibilitate pentru lucru peste program sau la ore neprevăzute;
 • disponibilitate pentru perfecționare;
 • permis de conducere categoria B, C și E;
 • abilitate în lucrul cu calculatorul (Excel, Word, internet);
 • vechime în muncă – minimum 7 ani (adeverință sau carte de muncă).

Tipul probelor de concurs :

 Perioada de depunerea dosarelor de concurs: 12.03.2020 – 21.03.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării anunțului), la sediul UAT Comuna Brăhășești.

 Selectia dosarelor: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Data și ora probei scrise: 01.04.2020 – ora 10, la sediul Comuna Brăhășești .

Susţinerea interviului: în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Bibliografia și atribuțiile postului se vor afișa la sediul din Comuna Brăhășești cât și pe site-ul instituției, www.primariabrahasesti.ro .

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Brăhășești, Jud.Galați, tel. 0236.867.605, fax: 0236.867.605. Persoană de contact: Tudose Gianina Cătălina, tel. 0786.522.434.

*Anunț de mediu, 09.03.2020: SC COSMIWASH MARITRIF SRL, CUI 41894480 solicită autorizație de mediu pentru activitățile cod CAEN 4520 ce se desfășoară la punctul de lucru din strada Victoriei, nr. 18, Tecuci, jud. Galați.
*Anunț angajare – 24.02.2020: Unitate de învățământ angajează secretară. CV la mail [email protected] . Relaţii la telefon 0770.669.835.
*Anunț angajare – 21.02.2020: Societatea Ballroom Andcris SRL, cu sediul în comuna Valea Mărului, jud. Galați, angajează ajutor de bucătar. Relații la telefon 0720.050.417.

*Anunţ licitaţie: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Munteni organizează licitaţie publică pentru arendarea suprafeţei de 5 ha teren arabil situat în T123, P1018/2, cu valoare de inventar 72.067 lei.

Informaţii la tel. 0762.656.986.

*Anunţ licitaţie: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ungureni organizează licitaţie publică pentru arendarea suprafeţei de 10 ha teren arabil situat în T123, P1018/3 si P1018/4, cu valoare de inventar pe fiecare parcelă de 72.067 lei

Informaţii la tel. 0762.656.986.

*Anunţ concurs: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Toflea, cu sediul în loc. Toflea, str. Școlii, nr. 40 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale vacante, de secretar gradul II S – personal care desfășoară activități la compartimentul secretariat – 1 normă.

Pentru a ocupa  postul contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

 • studii superioare cu diploma de licență;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea postului de minim 2 ani;
 • cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;
 • cunoştinţe privind încadrarea personalului;
 • cunoştinţe de utilizare şi operare PC (EXCEL, WORD);
 • cunoştinţe de utilizarea softurilor specifice activităţii din învăţământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR;
 • noţiuni de comunicare în relaţii publice;
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit.

Concursul se va organiza la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Toflea, conform calendarului următor:

 • Selecția dosarelor – 06-07.02.2020
 • Proba scrisă – 13.02.2020, ora 08:00
 • Proba practică – 14.02.2020, ora 08:00
 • Interviu – 14.02.2020, ora 12:00

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial Partea a III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Toflea.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Şcolii Gimnaziale  Nr. 1 Toflea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la  sediul   Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Toflea.

Persoana de contact: Chirvăsuță Loredana Janina, telefon: 0236.867.782.

Director,

Prof. Chirvăsuță Loredana-Janina

Anunț mediu 17.01.2020:  Sandu Sorin George și Sandu Elena, titular al proiectului „Construire hală depozitare anvelope și copertină pentru C1 anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire hală depozitare anvelope și copertină pentru C1, propus a fi realizat pe amplasamentul situat în intravilanul municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 140, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, în zilele de luni până joi, între orele 8,30 – 16 și vineri între orele 8,30 – 13,30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la: Reglementări – Acordul  de mediu – Proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați.

*Anunţ servicii menaj: Fată credincioasă ofer servicii de menaj, cumpărături, pregătirea prânzului, plată facturi, călcat pentru femei în vârstă și/sau familii. Dețin carnet de condus. Rog seriozitate. Tel: 0753.405.870.

 

error: Content is protected !!