Anunţuri

 

*Anunț de mediu, 30.05.2023: SC ANDYPART COSAGRO SRL, titular al proiectului „DESFIINȚARE ȘI CONSTRUIRE HALĂ” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  „DESFIINȚARE ȘI CONSTRUIRE HALĂ”, propus a fi amplasat în sat Cosițeni, comuna Brăhășești, cv 63, P27, județul Galați. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/drafturi acte de reglementare/proiect decizia de încadrare 2023. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail: [email protected]. anpm.ro sau fax: 0236 471 009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați. 

 

*Anunț de mediu, 18.05.2023: ANAIS STARTX SRL cu sediul în sat Scrioaștea, comuna Scrioaștea, strada Principală, nr. 38, jud Teleorman, anunță publicul interesat asupra solicitării de emitere a autorizației de mediu în scopul desfășurării activității „Colectare și comercializare deșeuri nepericuloase, cod CAEN 3811, 3832, 4677 pe amplasamentul din Tecuci, str. Mălureni, nr. 40, jud. Galați”.

Informații privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între orele 8,30-16 și vineri între orele 8,3-13,30 la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județul Galați.

Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Galați.

 

*Anunț de mediu, 15.05.2023: SC BIP ECO 2011 SRL, CUI 29122332, sediu social sat Umbrărești-Deal, comuna Umbrărești, nr. 576, camera 2, jud. Galați, reprezentant Brat Florin-Daniel, titular al proiectului „Schimbare destinație din anexa a exploatației agricole C1 în hala depozitare materiale nepericuloase, fără modificări de structură/ spațiu de compartimentare”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Schimbare destinație din anexa a exploatației agricole C1 în hala depozitare materiale nepericuloase, fără modificări de structură/ spațiu de compartimentare”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Drăgănești, T45, P 158/1/1, nr. cad. 104051, jud. Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Galați la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementari–Acordul de mediu–Proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați pe adresa de e-mail [email protected] sau prin fax la nr. 0236 471 009.

 

*Anunț ajutor menaj, 15.05.2023: Caut femeie pentru ajutor în gospodărie la Tecuci, cu experiență menaj, cu vârsta până în 50 ani, fără a fi implicată în alte activități. Relații la telefon 0743.839.540.

 

*Anunț pierdere acte, 11.05.2023: Pierdut Certificat de membru al Colegiului Medicilor dentiști Galați, nr. 1700063, eliberat la data de 21.01.2016 de Colegiul Medicilor dentiști Galați pe numele Cazacu Elena Cristina. Certificatul se declară nul.

 

*Anunț de mediu, 04.05.2023: Societatea Piețe Prest TEC S.R.L. cu sediul în Tecuci, Str. 13 Septembrie, nr.1B, Jud. Galați, CUI 31434115, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare Piața Cernicari”, propus a fi amplasat în Municipiul Tecuci, Str. Cuza Vodă, T 148, P768, Jud. Galați.

Informații privind proiectul pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, <http://apmgl/reglementari/acordul de mediu/anunt_depunere_solicitare> și la sediul Societății Piețe Prest TEC S.R.L Tecuci, Str. 13 Septembrie nr.1 B, Jud. Galați.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail [email protected] .

 

*Anunț de mediu, 21.04.2023: SC ANDYPART COSAGRO SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DESFIINȚARE ȘI CONSTRUIRE HALĂ”, propus a fi amplasat în sat Cosițeni, comuna Brăhășești, cv.63, P 27, județul Galați.  

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați: http://apmgl/reglementari/acordul de mediu/anunt_depunere_solicitare și la sediul titularului SC ANDYPART COSAGRO SRL, sat Cosițeni, comuna Brăhășești, nr 35, camera 1, județul Galați.  

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail [email protected]

 

*Anunț de mediu, 05.04.2023: U.A.T. Tecuci anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL TECUCI – str. Sergent Ştefan Puțanu, str. Malului, Bulevardul Carol, jud Galaţi, municipiul Tecuci, cod poştal 805300”, propus a fi amplasat în jud. Galaţi, municipiul Tecuci, str. Sergent Ştefan Puțanu, str. Malului, Bulevardul Carol. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, apmgl.anpm.ro secţiunea Reglementari-Acord de mediu-Documentaţii procedura EIA şi EA – memorii de prezentare 2021 şi la sediul titularului UAT Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr, 66. 

Observaţiile publicului se primesc pe adresa de e-mail [email protected] .

 

*Anunț de mediu, 24.03.2023: U.A.T. Tecuci anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II LOT 4: Aleea Matei Basarab, strada Mircea Eliade, strada Vultureni, strada Partizanului, strada Ocheșești, strada Iorgu Iordan, strada Focșa, strada Ghica Vodă, strada Gării, strada Anton Pann, strada Constantin Solomon – tronson 1, strada Constantin Solomon – tronson 2, strada Smaranda Brăescu, strada Teodor Șerbănescu – tronson 1, strada Teodor Șerbănescu – tronson 2, strada Dacia – tronson 2, strada Dacia – tronson 3, strada Călugăreni tronson 2, strada Bucovinei, strada Duzilor, strada Slt. Nicolae Petică, strada Cloșca”. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementari –Acord de mediu-Documentații procedura EIA și EA – memorii de prezentare 2021 și la sediul titularului UAT Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail [email protected]

 

*Anunț de mediu, 08.03.2023: Ovidiu-Florian GHEORGHE în calitate de reprezentant al Unității Militare 02542 FOCȘANI anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Demolare pavilioane A1, A3, A4, A5, A6, H, H1, M, R, S3, T1, T2, W2 din cazarma 488 Tecuci”, propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, județul Galați, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 1, incinta cazărmii 488 Tecuci.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M Galați la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro. la secțiunea : Reglementări → Acord de mediu → Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M Galați pe adresa de e-mail [email protected] sau prin fax la nr. 0236 471 009.

 

*Anunț angajare, 07.03.2023: Societatea Casa Luisa & Elenor SRL Tecuci angajează lucrător comercial pentru magazinul „La doi pași” situat pe strada Ștefan cel Mare, nr. 253, colț cu str. Cuza Vodă. Se caută o persoană cu experiență în domeniul alimentar, fire sociabilă. Se oferă salariu motivant. Relații în magazin.

 

*Anunț de mediu, 01.03.2023: SC BIP ECO 2011 SRL, CUI 29122332, sediu social sat Umbrărești-Deal, comuna Umbrărești, nr. 576, camera 2, jud. Galați, reprezentant Brat Florin-Daniel anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare destinație din anexa a exploatației agricole C1 în hala depozitare materiale nepericuloase, fără modificări de structură/ spațiu de compartimentare” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Drăgănești, T 45, P 158/1/1, nr. cad. 104051, jud. Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA si EA – Memorii de prezentare 2022 și la sediul titularului SC BIP ECO 2011 SRL, sat Umbrărești-Deal, comuna Umbrărești, nr. 576, camera 2, jud. Galați.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail [email protected] .

 

*Anunț de mediu, 07.02.2023: CHIRIAC VIRGIL – SORIN anunță publicul interest asupra deciziei finale a APM Galați de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal „Lotizare teren pentru construire locuințe + funcțiuni conexe (servicii, comerț, depozitare, spații verzi, parcări auto, etc.) + amenajare circulații auto și pietonale + infrastructură edilitar-urbană și racorduri/branșamente la utilități”, cu amplasament în judeţul Galați, intravilan municipiul Tecuci, str. Plugului, nr. 101, Nr. cadastral 102559.  

Motivele care au stat la baza acestei decizii au fost:  

– în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu și asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat;  

– planul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.  

Draftul deciziei etapei de încadrare se află postat pe site-ul A.P.M. Galați, http://apmgl.anpm.ro la Reglementări- Avizul de mediu-Decizii etapă de încadrare. 

 

* Anunț de mediu, 27.01.2023: CHIRIAC VIRGIL – SORIN anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galați de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal „Lotizare teren pentru construire locuințe + funcțiuni conexe (servicii, comerț, depozitare, spații verzi, parcări auto, etc.) + amenajare circulații auto și pietonale + infrastructură edilitar-urbană și racorduri/branșamente la utilități”, cu amplasament în judeţul Galați, intravilan municipiul Tecuci, str. Plugului, nr. 101, Nr. cadastral 102559. Motivele care au stat la baza acestei decizii au fost:  

– în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art.11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu și asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat;  

– planul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.  

Observațiile publicului se vor primi la APM Galați, prin e-mail la adresa [email protected], în termen de 10 zile calendaristice de la dată publicării anunțului. 

 

*Condoleanțe, 19.01.2023: Colegii din cadrul societății APISORELIA SRL Piatra Neamț, sunt alături de domnul inginer Eugen Danciu în acest moment în care s-a stins o viață de om, a pierdut o ființă dragă în persoana tatălui său, domnul DANCIU COSTICĂ, iar pierderea este aproape imposibil de imaginat. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sincere condoleanțe întregii familii!

 

*Anunț pierdere acte, 14.12.2022: Pierdut Certificatul de conformitate obținut de la Ministerul Sănătății cu Nr. 60603/ 07.11.2019, după Diploma de Licență de farmacist, Seria B, Nr. 0005931 eliberată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași în data de 19.06.2014 pe numele Flutur C. Ofelia. Acest act se declară nul.

 

*Anunț pierdere acte, 23.11.2022: Pierdut acte de studii pe numele Carabulea Ștefan G.D. rezultate în urma promovării examenului Bacalaureat, sesiunea de vară 2022, eliberate de Colegiul Național Spiru Haret Tecuci. Se declară nule. 

 

*Anunț de mediu, 14.11.2022: Ovidiu-Florian GHEORGHE în calitate de reprezentant al Unității Militare 02542 Focșani, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Demolare pavilioane A1, A3, A4, A5, A6, H, H1, M, R, S3, T1, T2, W2 din cazarma 488 Tecuci”, propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, județul Galați, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 1, incinta cazărmii 488 Tecuci. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA și EA – Memorii de prezentare 2022 și la sediul titularului UNITATEA MILITARĂ 02542 FOCȘANI, Vrancea, municipiul Focșani, Bd. București, nr. 1-3.       

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: [email protected] . 

 

*Anunț concurs, 04.11.2022: Școala Postliceală „Carol Davila” Tecuci organizează concurs de titularizare pentru 2 posturi Maistru instructor specialitate AMG, 1 post Maistru instructor specialitate AMF și un post Profesor/ medic specialitate AMG, în data de 06.01.2023. Perioada de depunere a dosarelor 05.12.2022- 07.12.2022. 

Pentru informații detaliate consultați Avizierul unității din Str. Unirii, Nr. 6 sau la telefon: 0336.566.889. 

 

*Anunț angajare, 27.10.2022: Am nevoie de femeie pentru ajutor/muncă în gospodărie la Tecuci. Cerințe: vârsta până în 50 ani, cu experiență, fără alte obligații. Relații la telefon 0757.351.241.

 

*Anunț de mediu, 20.10.2022: SC DOUBLEVET SERVICE FARM S.R.L, titular al proiectului „Instalarea tânărului fermier, cu lucrarea de CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ȘI IMPREJMUIRE IMOBIL”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ȘI IMPREJMUIRE IMOBIL”, propus a fi amplasat în sat Cârlomănești, comuna Cerțești, jud. Galați, nr. cadastral:103487/nr cate funciară:103487, plan de situație: T.45, P.642.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro/web/apm-galati/reglementari.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail: [email protected] sau fax:0236 471 009 în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.Galați.

 

*Anunț de mediu, 17.10.2022: U.A.T. Tecuci titular al proiectului „Reabilitare Zona Interblocuri în Municipiul Tecuci” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului si fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitare Zona Interblocuri în Municipiul Tecuci” propus a fi amplasat în județul Galați, municipiul Tecuci, cod poștal 805300, zona interblocuri strada Gheorghe Petrașcu de la intersecția supermarket Kaufland până la intersecția supermarket Profi. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea Reglementări – Acord de mediu – Proiect decizie etapă de încadrare. 

Observațiile publicului la proiectul deciziei de încadrare se primesc la A.P.M. Galați pe adresa de e-mail [email protected] . Sau pe fax 0236 471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.  

 

*Anunț Proiect Erasmus, 11.10.2022: Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci anunță semnarea contractului de finanțare pentru  proiectul cu titlul: „Formare în domeniul agriculturii sustenabile pentru viitorii fermieri români” în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, domeniul Formării Profesionale – VET. 

Activități în proiect: 

⦁ Stagiu de practică elevi  

⦁ Job-shadowing pentru profesori  

⦁ Activități online pentru participanții la staff – mobility 

Proiectul urmărește  îmbunătățirea și dezvoltarea:  

⦁ competențelor profesionale, competențelor transversale și a capacității de integrare într-un context european de lucru pentru 25 elevi de clasa a X-a, domeniul de pregătire – agricultură, participanți la mobilitate  

⦁ capacității profesionale pentru 4 cadre didactice de specialitate – profesori VET – domeniul agricultură  

⦁ competențelor manageriale pentru director. 

Partenerul  de proiect (organizația de primire) este Liceul Green Academy din Aarhus, Danemarca, unitate școlară de dimensiuni medii care oferă formare profesională pe nivelurile EQF 2-5, în domeniile: agricultură, mașini agricole, producție în seră, grădinărit, producție legume/flori și îngrijirea animalelor. 

Perioada mobilității pentru elevi: 7.11.2022 – 23.11.2022. 

Perioada mobilității pentru profesori: 5.12.2022 – 9.12.2022. 

 

*Anunț pierdere acte, 29.09.2022: Pierdut legitimație de student, Seria E, număr 0112728, eliberată de Facultatea de Inginerie Marină din cadrul Academiei Navale Mircea cel Bătrân Constanța pe numele Epureanu Andrei Anișor. Se declară nulă.

 

*Anunț pierdere acte, 09.09.2022: SC PLURIVALENT SRL Tecuci anunță pierdere carnet facturi serie GL PLV de la nr. 2010401-2010450. Se declară nul.

 

*Anunț de mediu, 31.08.2022: S.C. BIP ECO 2011 S.R.L.- reprezentant Brat Florin Daniel, titular al proiectului „Construire anexă gospodărească a exploatației agricole + spații complementare, împrejmuire, racorduri și branșamente utilități” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire anexă gospodărească a exploatației agricole + spații complementare, împrejmuire, racorduri și branșamente utilități”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Drăgănești, T 45, P 158/1/1, nr. cad. 104051, jud. Galați.  

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl_old.anpm.ro/proiect_decizie_etapa_de_incadrare-12553. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail [email protected] în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați. 

 

*Anunț de mediu, 25.08.2022: SC BIP ECO 2011 SRL – reprezentant Brat Florin Daniel titular al proiectului „Construire anexă gospodărească a exploatației agricole + spații complementare, împrejmuire, racorduri, și branșamente utilități” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați în cadrul procedurii de evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire anexă gospodărească a exploatației agricole + spații complementare, împrejmuire, racorduri și branșamente utilități”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Drăgănești, T 45, P 158/1/1, nr. cad. 104051, jud. Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe următoarea adresă de internet: apmglold.anpm.ro/proiect_decizie_etapa_de_incadrare-12553. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail [email protected] în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet  a A.P.M. Galați. 

 

*Anunț de mediu, 19.08.2022: SC OCAUA LUI CUZA SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: DESFIINȚARE CONSTRUCȚII C1,C2,C3,C4, CONSTRUIRE CENTRU DE EVENIMENTE (ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE), SPA, AMENAJĂRI EXTERIOARE (PISCINĂ) CREARE CALE DE ACCES, propus a fi amplasat în Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, jud Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu-Documentații procedura EIA și EA-Memorii de prezentare 2022 și la sediul societății SC OCAUA LUI CUZA SRL, din municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, jud. Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: [email protected] sau fax 0236-471009.

 

*Anunț de mediu, 23.07.2022: CHIRIAC VIRGIL-SORIN titular al P.U.Z. – „Lotizare teren pentru construire locuințe + funcțiuni conexe (servicii, comerț, depozitare, spații verzi, parcări auto, etc.) + amenajare circulații auto și pietonale + infrastructura edilitar urbană și racorduri/branșamente la utilități”, cu amplasamentul în judeţul Galati, intravilan municipiul Tecuci, str. Plugului, nr. 101, Nr. cadastral 102559, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu.

Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul titularului, Oraș Voluntari, jud. Ilfov, Șoseaua București Nord, nr. 10B, bl. B2, sc. A,et. 1, ap. 426, zilnic, de luni până joi între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Galaţi în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

 

*Anunț pierdere acte, 20.07.2022: Pierdut legitimație de student, eliberată de Universitatea Transilvania din Brașov pe numele Mărmureanu George Alexandru. Se declară nulă. 

 

*Anunț de mediu, 20.07.2022: CHIRIAC VIRGIL-SORIN, titular al planului „Lotizare teren pentru construire locuințe + funcțiuni conexe (servicii, comerț, depozitare, spatii verzi, parcări auto, etc.) + amenajare circulații auto și pietonale + infrastructură edilitar-urbană și racorduri/branșamente la utilități”, cu amplasamentul în judeţul Galați, intravilan municipiul Tecuci, str. Plugului, nr. 101, Nr. cadastral 102559, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu.  

Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul titularului, Oras Voluntari, jud. Ilfov, Șoseaua București Nord, nr. 10B, bl. B2, sc. A, et. 1, ap. 426, zilnic, de luni până joi între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30.  

Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Galaţi în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului. 

 

*Anunț pierdere acte, 07.07.2022: Pierdut certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru firma SERGOMAD AMINIS SRL cu sediul în Tecuci, strada Vidin, nr. 23, CUI 43471583 din 18.12.2020, J17/1529/2020, cu seria B, nr. 4120738. Se declară nul.

 

  * Comemorare: In Memoriam – Ligia Coca Constantinescu Dimoftache – 7 ani de înveșnicire,
9-14 iulie. Scriitoare, pictoriță, desăvârșită în toate – soție, mamă, soră, bunică, mătușă, nașă – de cununie și de botez, străbunică, soacră, prietenă, vecină și enoriașă evlavioasă și sprijin în toate sensurile pentru Anglistica ieșeană (UAIC prin fiica senioare).

Iubirea jertfelnică amprentează sufletele tuturor care o prețuiesc și o poartă în suflete (ultima sa dorință!). Vrednică să-i rămână memoria și pomenirea!

Înmulțirea rugăciunilor pentru sufletul său; 9-14 iulie – Coasta Lupei/Nicorești, Galați și Iași! Să fie primite! (rugăciunile)

Familia

 

*Anunț de mediu, 06.07.2022: Hrubaru Daniela, titular al proiectului „Construire anexe gospodărești ale exploatației agricole”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire anexe gospodărești ale exploatației agricole” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Drăgănești, T 28, P 99/7, nr. cad. 105418, jud. Galați.  

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresa de internet thttp://apmgl-reglementări/acordul de mediu/drafturi acte de reglementare/proiect decizia de încadrare 2022.  

Publicul ineresat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, pe adresa de email [email protected] sau fax 0236.471 009, în termen de 10 zile de la dată publicării anunțului pe pagină de internet a APM Galați.   

 

*Anunț pierdere acte, 28.06.2022: Pierdut carnet de comercializare a produselor din cadrul agricol, pe numele Tofan Mihaela Mădălina. Serie carnet 7 GL 1, Nr: 0970161-0970200 emis de Primărie în localitatea Gohor, județul Galați, valabil din data de 01.07.2021 până la 01.07.2028. Se declară nul.

 

*Anunț angajare, 10.06.2022: Angajăm vânzător pentru noul magazin Aurora din comuna Matca, județul Galați, unde comercializăm carne și preparate din carne.

Pentru informații suplimentare legate de postul disponibil ne puteți contacta la numărul de telefon: 0729.440.264.

 

*Anunț concurs/angajare, 7.06.2022: Primăria Comunei Brăhășești, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de șofer (conducător auto transport rutier persoane cod COR 833101), conform art. 3 al regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii medii sau generale absolvite cu diplomă; 

– permis de conducere categoriile B, D, D 1 , constituie avantaj C și E; 

– aviz psihologic și fișa medicală la zi eliberate de un cabinet medical specializat; 

– disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute; 

– vechime în muncă – minimum 1 ani (adeverință sau carte de muncă);

2. Informații concurs:

a) perioada de depunere a dosarelor de concurs: 08.06.2022 – 22.06.2022 inclusiv;

b) selecția dosarelor: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

c) data și ora probei scrise: 30.06.2022 – ora 11:00, la sediul Comuna Brăhășești;

d) susținerea interviului: în termen de maxim două zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

3. Bibliografia și atribuțiile postului – se vor afișa la sediul Comuna Brăhășești cât și pe site-ul instituției – www.primariabrahasesti.ro, Județul Galați.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Brăhășești, Jud. Galați, tel. 0236.867.605, fax: 0236.867.605. Persoană de contact: Tudose Gianina Cătălina -consilier resurse umane. 

Primar Dumitru Mircea 

 

*Anunț concurs/angajare, 06.06.2022: Primăria Comunei Brăhășești, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de conducător autospecială (cod cor 833204), conform art. 3 al regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– permis de conducere categoriile A, B, C, D, E;  

– studii medii sau generale absolvite cu diplomă; 

– disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute; 

– vechime în muncă – minimum 1 ani (adeverință sau carte de muncă).

2. Informații concurs:

a) perioada de depunere a dosarelor de concurs: 07.06.2022 – 21.06.2022 inclusiv;

b) selecția dosarelor: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

c) data și ora probei scrise: 29.06.2022 – ora 11:00, la sediul Comuna Brăhășești;

d) susținerea interviului: în termen de maxim două zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

3. Bibliografia și atribuțiile postului – se vor afișa la sediul Comuna Brăhășești cât și pe site-ul institutiei – www.primariabrahasesti.ro, Județul Galați.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Brăhășești, Jud. Galați, tel. 0236.867.605, fax: 0236.867.605. Persoană de contact: Tudose Gianina  Cătălina – consilier resurse umane. 

Primar Dumitru Mircea 

 

*Anunț angajare, 24.05.2022: SC PAJURA Tecuci angajează brutari cu sau fără experiență. Relații la telefon 0720.050.418.

 

*Anunț angajare, 24.05.2022: Restaurant BACSORIDANA angajează personal bucătărie. Se oferă salariu atractiv. Relații la telefon 0720.050.417.

 

*Anunț concurs/angajare, 20.05.2022: Şcoala Gimnazială Nr. 1 sat Toflea, cu sediul în localitatea Toflea, comuna Brăhășești, județul Galați, str. Școlii, nr. 40 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție, vacante, de 1 normă îngrijitor școală I M, personal nedidactic. Pentru a ocupa  postul contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice: 

–  Studii generale sau medii; 

–  Abilități de comunicare și relaționare; 

–  Disponibilitatea de a lucra sâmbăta și duminica în caz de nevoie; 

–  Domiciliul pe raza comunei Brăhășești  constituie un avantaj. 

Concursul se va organiza, la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 sat Toflea, comuna Brăhășești, județul Galați, conform calendarului următor: 

– 15.06.2022, ora 09:00: selecția dosarelor;  

– 16.06.2022, ora 09:00: proba scrisă; 

– 17.06.2022, ora 09:00: proba practică; 

– 17.06.2022, ora 10.00: interviul. 

Candidaţii vor depune dosarele  de participare  la concurs la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 sat Toflea, de luni până vineri, între orele 09.00-14.00, de la data de 24.05.2022 până pe data de 14.06.2022. 

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul  Şcolii Gimnaziale  Nr. 1 sat Toflea. Relaţii suplimentare se pot obţine la  sediul   Şcolii Gimnaziale Nr. 1 sat Toflea. 

Persoana de contact: secretar, Dobri Mihaela Adriana, telefon: 0757.557.891. 

Director, Prof. Chirvăsuță Loredana-Janina. 

 

*Anunț de mediu, 16.05.2022: S.C. LEONMAR S.R.L. cu sediul în Sat Corod, Comuna Corod, Nr. 1732, judeţul Galaţi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizaţie de mediu nr. 219 din 06.12.2021, în scopul desfăşurării activităţilor cod CAEN rev. 2 – 3811 (cod CAEN rev. 1 – 9003) colectarea deşeurilor nepericuloase, cod CAEN rev. 2 – 4677 (cod CAEN rev. 1 – 5157) comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, pe amplasamentul din Municipiul Tecuci, T28, P.104/20-104/20/2-104/21-104/21/2, 104/22, Judeţul Galaţi. 

Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00 – 14.00 la sediul AGENTIEI pentru PROTECTIA MEDIULUI GALATI, Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, Jud. Galaţi, cod 800322.  

Observaţiile, sugestiile şi/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Galaţi. 

 

*Anunț de mediu, 09.05.2022: Hrubaru Daniela, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire anexe gospodărești ale exploatației agricole” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Drăgănești, T 28, P 99/7, nr. cad. 105418, jud. Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA si EA – Memorii de prezentare 2022 și la sediul titularului Hrubaru Daniela, Sat Drăgănești, Comuna Drăgănești, județul Galați.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de email [email protected].

 

*Anunț angajare, 05.05.2022: SC RACRICOM SRL, Punct de lucru Tecuci, angajează agent vânzări divizia Pepsi. Așteptăm CV-urile la adresa de e-mail v[email protected]. Relații la telefon 0756.205.681.

 

*Anunț de mediu, 02.05.2022: U.A.T. Tecuci anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare Zona Interblocuri în Municipiul Tecuci, jud Galați”, municipiul Tecuci, cod poștal 805300,  propus a fi amplasat în jud. Galaţi, municipiul Tecuci, zona interblocuri strada Gheorghe Petrașcu  de la intersectia  supermarket Kaufland până la intersecția  supermarket Profi. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementari – Acord de mediu – Documentații procedura EIA și EA – memorii de prezentare 2021 și la sediul titularului  UAT Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail [email protected]

 

*Anunț de mediu, 02.05.2022: U.A.T. Tecuci anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL TECUCI : str. Prundului, str. Transilvaniei, str. Tudor Pamfile,  str. Nicorești, str. Matei Basarab, str. Plugului, jud Galați, municipiul Tecuci”, cod poștal 805300, propus a fi amplasat în jud. Galaţi, municipiul Tecuci, str. Prundului, str. Transilvaniei, str. Tudor Pamfile, str. Nicorești, str. Matei Basarab, str. Plugului. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementari – Acord de mediu – Documentații procedura EIA și EA – memorii de prezentare 2021 și la sediul titularului UAT Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 

Observațiile publicului se primesc pe adresa de  e-mail [email protected]

 

*Anunț de mediu, 02.05.2022: U.A.T. Tecuci anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE STRAZI ETAPA III LOT I : Str. Furceni, Str. Zorilor, Str. Eroilor, Str. Movilei, Str. Tractoriștilor, Str. Feroviarilor, Str. George Apostu, Str. Speranței, Str. Eugen Bourceanu, Str. Fdt Vânători, Str. Vânători, Str. Plevnei, Str. M. Kogălniceanu, Str. Fdt M. Kogălniceanu, Str. Eliade Rădulescu, Str. Fdt Eliade Rădulescu, Str. Oituz, Str. Dragoslavele, Str. Văleni, Str. Nicolaie Iorga, Str. Liniștei, Str. Vlad Țepeș, Str. Militari, Str. Fdt. Militari, Str. Dimitrie Hârlescu, Str. Horia, Str. Mălureni, Str. Maior Genoiu , Str. A.P. Calimah, Str. Căpitan Vlad,  jud Galați, municipiul Tecuci,  cod poștal 805300,  propus a fi amplasat în jud. Galaţi, municipiul Tecuci, Str. Furceni, Str. Zorilor, Str. Eroilor, Str. Movilei, Str. Tractoriștilor, Str. Feroviarilor, Str. George Apostu, Str. Speranței, Str. Eugen Bourceanu, Str. Fdt Vânători, Str. Vânători, Str. Plevnei, Str. M. Kogălniceanu, Str. Fdt M. Kogălniceanu, Str. Eliade Rădulescu, Str. Fdt Eliade Rădulescu, Str. Oituz, Str. Dragoslavele, Str. Văleni, Str. Nicolaie Iorga, Str. Liniștei, Str. Vlad Țepeș, Str. Militari, Str. Fdt. Militari, Str. Dimitrie Hârlescu, Str. Horia, Str. Mălureni, Str. Maior Genoiu , Str. A.P. Calimah, Str. Căpitan Vlad”. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementari – Acord de mediu – Documentații procedura EIA și EA – memorii de prezentare 2021 și la sediul titularului  UAT Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 

Observațiile publicului se primesc pe adresa de  e-mail [email protected].

 

*Anunț pierdere acte, 28.04.2022: Pierdut document de înregistrate Nr. 6964 din 11.12.2015, rectificat în data de 16.07.2021, pentru societatea GIPSY BREAD SRL, din sat Brăhășești, comuna Brăhășești, Nr. 52, Camera 1, jud. Galati, emis pentru brutărie de DSV Galați.

 

*Anunț de mediu, 12.04.2022: SC BIP ECO 2011 SRL, CUI 29122332, sediu social sat Umbrărești-Deal, comuna Umbrărești, nr. 576, camera 2, jud. Galati, reprezentant Brat Florin-Daniel anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire anexă gospodărească a exploatației agricole + spații complementare, împrejmuire, racorduri și branșamente utilități” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Drăgănești, T 45, P 158/1/1, nr. cad. 104051, jud. Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA si EA – Memorii de prezentare 2020 și la sediul SC BIP ECO 2011 SRL, sat Umbrărești-Deal, comuna Umbrărești, nr.576, camera 2, jud. Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de email [email protected] sau fax 0236-47100. 

 

*Anunț angajare, 07.04.2022: Firma Pajura SRL din Tecuci angajează ambalator manual, COR 932101. Sunt disponibile 3 locuri pentru această funcție. Relații suplimentare la telefon 0720.050.417.

 

*Anunț angajare, 07.04.2022: II Buhoci Sofia, cu sediul în comuna Valea Mărului, angajează manipulant mărfuri, COR 933303, unde sunt disponibile 2 locuri pentru acest post. Totodată, II Buhoci Sofia angajează bucătar șef, COR 343403, un loc. Relații suplimentare la telefon 0720.050.417.

 

*Anunț angajare, 05.04.2022: Societatea Pajura SRL Tecuci angajează șofer categoria B. Relații la telefon 0720.050.417.

 

*Anunț vânzare casă, 29.03.2022: Vând casă cu trei camere plus teren situată în comuna Corod, jud. Galați, suprafață totală 3.300 mp. Preț negociabil. Relații la telefon 0726.542.499.

 

*Anunț pierderi, 24.03.2022: Pierdut legitimație de student pe numele Calin Andreea Daniela eliberată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Se declară nulă. 

 

*Anunț angajare, 09.03.2022: Firma Pajura SRL din Tecuci angajează ambalator manual, COR 932101. Sunt disponibile 3 locuri pentru această funcție. Relații suplimentare la telefon 0720.050.417.

 

*Anunț angajare, 09.03.2022: II Buhoci Sofia, cu sediul în comuna Valea Mărului, angajează manipulant mărfuri, COR 933303, unde sunt disponibile 2 locuri pentru acest post. Totodată, II Buhoci Sofia angajează bucătar șef, COR 343403, un loc. Relații suplimentare la telefon 0720.050.417.

 

*Anunț vânzare imobil, 28.02. 2022: Vând casă situată în cartier Nicolae Bălcescu din Tecuci, într-o zonă liniștită, imobilul are 3 camere, baie, bucătărie, suprafața de 250 mp. Preț 40.000 mii euro negociabil. Relații la telefon 0720.469.784.