Anunţuri

 

*Anunț pierdere acte, 28.06.2022: Pierdut carnet de comercializare a produselor din cadrul agricol, pe numele Tofan Mihaela Mădălina. Serie carnet 7 GL 1, Nr: 0970161-0970200 emis de Primărie în localitatea Gohor, județul Galați, valabil din data de 01.07.2021 până la 01.07.2028. Se declară nul.

 

*Anunț angajare, 10.06.2022: Angajăm vânzător pentru noul magazin Aurora din comuna Matca, județul Galați, unde comercializăm carne și preparate din carne.

Pentru informații suplimentare legate de postul disponibil ne puteți contacta la numărul de telefon: 0729.440.264.

 

*Anunț concurs/angajare, 7.06.2022: Primăria Comunei Brăhășești, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de șofer (conducător auto transport rutier persoane cod COR 833101), conform art. 3 al regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii medii sau generale absolvite cu diplomă; 

– permis de conducere categoriile B, D, D 1 , constituie avantaj C și E; 

– aviz psihologic și fișa medicală la zi eliberate de un cabinet medical specializat; 

– disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute; 

– vechime în muncă – minimum 1 ani (adeverință sau carte de muncă);

2. Informații concurs:

a) perioada de depunere a dosarelor de concurs: 08.06.2022 – 22.06.2022 inclusiv;

b) selecția dosarelor: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

c) data și ora probei scrise: 30.06.2022 – ora 11:00, la sediul Comuna Brăhășești;

d) susținerea interviului: în termen de maxim două zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

3. Bibliografia și atribuțiile postului – se vor afișa la sediul Comuna Brăhășești cât și pe site-ul instituției – www.primariabrahasesti.ro, Județul Galați.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Brăhășești, Jud. Galați, tel. 0236.867.605, fax: 0236.867.605. Persoană de contact: Tudose Gianina Cătălina -consilier resurse umane. 

Primar Dumitru Mircea 

 

*Anunț concurs/angajare, 06.06.2022: Primăria Comunei Brăhășești, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de conducător autospecială (cod cor 833204), conform art. 3 al regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– permis de conducere categoriile A, B, C, D, E;  

– studii medii sau generale absolvite cu diplomă; 

– disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute; 

– vechime în muncă – minimum 1 ani (adeverință sau carte de muncă).

2. Informații concurs:

a) perioada de depunere a dosarelor de concurs: 07.06.2022 – 21.06.2022 inclusiv;

b) selecția dosarelor: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

c) data și ora probei scrise: 29.06.2022 – ora 11:00, la sediul Comuna Brăhășești;

d) susținerea interviului: în termen de maxim două zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

3. Bibliografia și atribuțiile postului – se vor afișa la sediul Comuna Brăhășești cât și pe site-ul institutiei – www.primariabrahasesti.ro, Județul Galați.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Brăhășești, Jud. Galați, tel. 0236.867.605, fax: 0236.867.605. Persoană de contact: Tudose Gianina  Cătălina – consilier resurse umane. 

Primar Dumitru Mircea 

 

*Anunț angajare, 24.05.2022: SC PAJURA Tecuci angajează brutari cu sau fără experiență. Relații la telefon 0720.050.418.

 

*Anunț angajare, 24.05.2022: Restaurant BACSORIDANA angajează personal bucătărie. Se oferă salariu atractiv. Relații la telefon 0720.050.417.

 

*Anunț concurs/angajare, 20.05.2022: Şcoala Gimnazială Nr. 1 sat Toflea, cu sediul în localitatea Toflea, comuna Brăhășești, județul Galați, str. Școlii, nr. 40 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție, vacante, de 1 normă îngrijitor școală I M, personal nedidactic. Pentru a ocupa  postul contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice: 

–  Studii generale sau medii; 

–  Abilități de comunicare și relaționare; 

–  Disponibilitatea de a lucra sâmbăta și duminica în caz de nevoie; 

–  Domiciliul pe raza comunei Brăhășești  constituie un avantaj. 

Concursul se va organiza, la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 sat Toflea, comuna Brăhășești, județul Galați, conform calendarului următor: 

– 15.06.2022, ora 09:00: selecția dosarelor;  

– 16.06.2022, ora 09:00: proba scrisă; 

– 17.06.2022, ora 09:00: proba practică; 

– 17.06.2022, ora 10.00: interviul. 

Candidaţii vor depune dosarele  de participare  la concurs la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 sat Toflea, de luni până vineri, între orele 09.00-14.00, de la data de 24.05.2022 până pe data de 14.06.2022. 

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul  Şcolii Gimnaziale  Nr. 1 sat Toflea. Relaţii suplimentare se pot obţine la  sediul   Şcolii Gimnaziale Nr. 1 sat Toflea. 

Persoana de contact: secretar, Dobri Mihaela Adriana, telefon: 0757.557.891. 

Director, Prof. Chirvăsuță Loredana-Janina. 

 

*Anunț de mediu, 16.05.2022: S.C. LEONMAR S.R.L. cu sediul în Sat Corod, Comuna Corod, Nr. 1732, judeţul Galaţi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizaţie de mediu nr. 219 din 06.12.2021, în scopul desfăşurării activităţilor cod CAEN rev. 2 – 3811 (cod CAEN rev. 1 – 9003) colectarea deşeurilor nepericuloase, cod CAEN rev. 2 – 4677 (cod CAEN rev. 1 – 5157) comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, pe amplasamentul din Municipiul Tecuci, T28, P.104/20-104/20/2-104/21-104/21/2, 104/22, Judeţul Galaţi. 

Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00 – 14.00 la sediul AGENTIEI pentru PROTECTIA MEDIULUI GALATI, Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, Jud. Galaţi, cod 800322.  

Observaţiile, sugestiile şi/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Galaţi. 

 

*Anunț de mediu, 09.05.2022: Hrubaru Daniela, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire anexe gospodărești ale exploatației agricole” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Drăgănești, T 28, P 99/7, nr. cad. 105418, jud. Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA si EA – Memorii de prezentare 2022 și la sediul titularului Hrubaru Daniela, Sat Drăgănești, Comuna Drăgănești, județul Galați.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de email [email protected]

 

*Anunț angajare, 05.05.2022: SC RACRICOM SRL, Punct de lucru Tecuci, angajează agent vânzări divizia Pepsi. Așteptăm CV-urile la adresa de e-mail [email protected] Relații la telefon 0756.205.681.

 

*Anunț de mediu, 02.05.2022: U.A.T. Tecuci anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare Zona Interblocuri în Municipiul Tecuci, jud Galați”, municipiul Tecuci, cod poștal 805300,  propus a fi amplasat în jud. Galaţi, municipiul Tecuci, zona interblocuri strada Gheorghe Petrașcu  de la intersectia  supermarket Kaufland până la intersecția  supermarket Profi. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementari – Acord de mediu – Documentații procedura EIA și EA – memorii de prezentare 2021 și la sediul titularului  UAT Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail [email protected] 

 

*Anunț de mediu, 02.05.2022: U.A.T. Tecuci anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL TECUCI : str. Prundului, str. Transilvaniei, str. Tudor Pamfile,  str. Nicorești, str. Matei Basarab, str. Plugului, jud Galați, municipiul Tecuci”, cod poștal 805300, propus a fi amplasat în jud. Galaţi, municipiul Tecuci, str. Prundului, str. Transilvaniei, str. Tudor Pamfile, str. Nicorești, str. Matei Basarab, str. Plugului. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementari – Acord de mediu – Documentații procedura EIA și EA – memorii de prezentare 2021 și la sediul titularului UAT Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 

Observațiile publicului se primesc pe adresa de  e-mail [email protected] 

 

*Anunț de mediu, 02.05.2022: U.A.T. Tecuci anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE STRAZI ETAPA III LOT I : Str. Furceni, Str. Zorilor, Str. Eroilor, Str. Movilei, Str. Tractoriștilor, Str. Feroviarilor, Str. George Apostu, Str. Speranței, Str. Eugen Bourceanu, Str. Fdt Vânători, Str. Vânători, Str. Plevnei, Str. M. Kogălniceanu, Str. Fdt M. Kogălniceanu, Str. Eliade Rădulescu, Str. Fdt Eliade Rădulescu, Str. Oituz, Str. Dragoslavele, Str. Văleni, Str. Nicolaie Iorga, Str. Liniștei, Str. Vlad Țepeș, Str. Militari, Str. Fdt. Militari, Str. Dimitrie Hârlescu, Str. Horia, Str. Mălureni, Str. Maior Genoiu , Str. A.P. Calimah, Str. Căpitan Vlad,  jud Galați, municipiul Tecuci,  cod poștal 805300,  propus a fi amplasat în jud. Galaţi, municipiul Tecuci, Str. Furceni, Str. Zorilor, Str. Eroilor, Str. Movilei, Str. Tractoriștilor, Str. Feroviarilor, Str. George Apostu, Str. Speranței, Str. Eugen Bourceanu, Str. Fdt Vânători, Str. Vânători, Str. Plevnei, Str. M. Kogălniceanu, Str. Fdt M. Kogălniceanu, Str. Eliade Rădulescu, Str. Fdt Eliade Rădulescu, Str. Oituz, Str. Dragoslavele, Str. Văleni, Str. Nicolaie Iorga, Str. Liniștei, Str. Vlad Țepeș, Str. Militari, Str. Fdt. Militari, Str. Dimitrie Hârlescu, Str. Horia, Str. Mălureni, Str. Maior Genoiu , Str. A.P. Calimah, Str. Căpitan Vlad”. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementari – Acord de mediu – Documentații procedura EIA și EA – memorii de prezentare 2021 și la sediul titularului  UAT Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 

Observațiile publicului se primesc pe adresa de  e-mail [email protected]

 

*Anunț pierdere acte, 28.04.2022: Pierdut document de înregistrate Nr. 6964 din 11.12.2015, rectificat în data de 16.07.2021, pentru societatea GIPSY BREAD SRL, din sat Brăhășești, comuna Brăhășești, Nr. 52, Camera 1, jud. Galati, emis pentru brutărie de DSV Galați.

 

*Anunț de mediu, 12.04.2022: SC BIP ECO 2011 SRL, CUI 29122332, sediu social sat Umbrărești-Deal, comuna Umbrărești, nr. 576, camera 2, jud. Galati, reprezentant Brat Florin-Daniel anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire anexă gospodărească a exploatației agricole + spații complementare, împrejmuire, racorduri și branșamente utilități” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Drăgănești, T 45, P 158/1/1, nr. cad. 104051, jud. Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA si EA – Memorii de prezentare 2020 și la sediul SC BIP ECO 2011 SRL, sat Umbrărești-Deal, comuna Umbrărești, nr.576, camera 2, jud. Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de email [email protected] sau fax 0236-47100. 

 

*Anunț angajare, 07.04.2022: Firma Pajura SRL din Tecuci angajează ambalator manual, COR 932101. Sunt disponibile 3 locuri pentru această funcție. Relații suplimentare la telefon 0720.050.417.

 

*Anunț angajare, 07.04.2022: II Buhoci Sofia, cu sediul în comuna Valea Mărului, angajează manipulant mărfuri, COR 933303, unde sunt disponibile 2 locuri pentru acest post. Totodată, II Buhoci Sofia angajează bucătar șef, COR 343403, un loc. Relații suplimentare la telefon 0720.050.417.

 

*Anunț angajare, 05.04.2022: Societatea Pajura SRL Tecuci angajează șofer categoria B. Relații la telefon 0720.050.417.

 

*Anunț vânzare casă, 29.03.2022: Vând casă cu trei camere plus teren situată în comuna Corod, jud. Galați, suprafață totală 3.300 mp. Preț negociabil. Relații la telefon 0726.542.499.

 

*Anunț pierderi, 24.03.2022: Pierdut legitimație de student pe numele Calin Andreea Daniela eliberată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Se declară nulă. 

 

*Anunț angajare, 09.03.2022: Firma Pajura SRL din Tecuci angajează ambalator manual, COR 932101. Sunt disponibile 3 locuri pentru această funcție. Relații suplimentare la telefon 0720.050.417.

 

*Anunț angajare, 09.03.2022: II Buhoci Sofia, cu sediul în comuna Valea Mărului, angajează manipulant mărfuri, COR 933303, unde sunt disponibile 2 locuri pentru acest post. Totodată, II Buhoci Sofia angajează bucătar șef, COR 343403, un loc. Relații suplimentare la telefon 0720.050.417.

 

*Anunț vânzare imobil, 28.02. 2022: Vând casă situată în cartier Nicolae Bălcescu din Tecuci, într-o zonă liniștită, imobilul are 3 camere, baie, bucătărie, suprafața de 250 mp. Preț 40.000 mii euro negociabil. Relații la telefon 0720.469.784.