Locuri de munca

Locuri de munca

Concurs pentru ocuparea a două funcţii publice

  Primăria Barcea organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie, vacante, după cum urmează: – consilier, clasa I, grad principal, Birou financiar-contabil; – consilier juridic, clasa I, grad principal, Compartiment juridic. Condiţii de participare: – consilier, Biroul financiar-contabil: studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; […]

Read More
Locuri de munca

Şapte funcţii contractuale scoase la concurs

  Primăria Nicorești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de conducător utilaj în cadrul Serviciului public local de deszăpezire. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – nu necesită; permis de conducere […]

Read More
Locuri de munca

Funcţii de administrator, paznic şi îngrijitor disponibile în unităţi de învăţământ

  Şcoala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator patrimoniu, grad II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare în domeniul științe economice, inginer sau subinginer; vechime în muncă minimum 5 ani. […]

Read More
Locuri de munca

Zece locuri de muncă vacante

  SC Georgia Business Company SRL, cu sediul în București, angajează pentru punct de lucru Tecuci: – Inginer (1 post) – construcții echipamente pentru utilaje de transport cereale. Condiţii: studii superioare; cunoștințe desen tehnic și calculator. – Lăcătuș mecanic (5 posturi). Condiţii: studii medii; cunoștințe citire desen tehnic – Electrician întreținere și reparații (2 posturi). […]

Read More
Locuri de munca

Opt posturi disponibile la CUP

  Compania de Utilități Publice (CUP) Tecuci angajează: – lucrător operativ pentru autocompactoare, studii generale – 4 posturi; – lucrător salubrizare căi publice, studii generale – 3 posturi; – conducator autospecială, școală profesională sau liceu – 1 post. Persoanele interesate se pot adresa CUP Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146D. Tel. 0236.820.312. Relații suplimentare […]

Read More
Locuri de munca

Artesana face angajări

  Fabrica de lactate Artesana din Tecuci angajează personal calificat şi necalificat pentru următoarele posturi: – ambalator manual; – manipulant marfă; – operator linie ambalare şi etichetare; – şofer categ. B+C (cu atestate). CV-urile se depun la sediul fabricii din Tecuci, cartierul Bălcescu, Str. Prundului, nr. 27 C, sau prin e-mail la adresa: florin@artesana.ro . […]

Read More
Locuri de munca

Se fac angajări: inginer, maistru drumuri şi poduri, dulgheri, fierari betonişti şi muncitori necalificaţi

  SC Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Poduri SRL angajează pentru punct de lucru Tecuci: – Inginer CFDP (drumuri şi poduri); – Maistru cu experienţă în drumuri şi poduri; – Muncitori calificaţi şi necalificaţi – dulgheri, fierari betonişti; – Echipă asfaltatori; – Echipă pentru turnat şanţuri mecanizat; – Echipe marcaje rutiere. Persoanele interesate pot suna […]

Read More
Locuri de munca

Concurs pentru funcţia de manager la Muzeu

  Primăria Tecuci, organizează concurs de Proiecte de management pentru Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci. Selecţia dosarelor va avea loc în perioada 22 aprilie – 5 mai. Susţinerea proiectelor de management, în cadrul unui interviu, va avea loc în data de 10 mai 2021. Dosarele de concurs şi Proiectele de management se depun la […]

Read More
Locuri de munca
Tecuci

Concursuri pentru ocuparea funcţiilor de administrator financiar, secretar, informatician, şofer, paznic şi îngrijitor

  Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Tecuci organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de paznic I, 0,5 normă. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii; vechime – 2 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: – 9 […]

Read More
Locuri de munca

Şase posturi fără concurs disponibile la Spital

  Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci angajează fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 si a Legii nr. 136/2020, personal pentru următoarele posturi: Compartiment Informatică: – 1 post de analist programator ajutor Compartiment Neonatologie: – […]

Read More
Locuri de munca

Spitalul municipal organizează concurs pentru 13 funcţii. Se caută medici

  Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi: – 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență; – 3 posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină generală cu drept de liberă practică, având competență / atestat în medicină de urgență; […]

Read More
Locuri de munca

Consilier, şofer, îngrijitor şi muncitori. Posturi scoase la concurs

  Primăria Brăhășești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de șofer (conducător auto transport rutier persoane). Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii sau generale absolvite cu diplomă; permis de conducere categoriile B, D, D1, constituie avantaj […]

Read More
Locuri de munca

Concursuri pentru ocuparea funcţiei de secretar

  Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de secretar instituție unitate de învățământ (S). Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvirea unei instituții de învățământ superior, de lungă sau scurtă durată, certificată prin diplomă […]

Read More
Locuri de munca

Opt posturi scoase la concurs pentru ocuparea funcţiilor de inspector, consilier, asistent medical, fochist şi îngrijitori

  Şcoala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor școală. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii; nu se solicită vechime; să dețină atestat valabil pentru executarea activității de pază sau dovada […]

Read More
Locuri de munca

Se caută consilier, îngrijitor, instalator şi electrician

  Primăria Nicoreşti organizează concurs de recrutare pe funcţie publică de execuţie, temporar vacantă, pentru ocuparea funcţiei de consilier, clasa I, grad debutant, Birou achiziţii publice. Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială. Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de […]

Read More
Locuri de munca

Trei posturi de consilier scoase la concurs de Primărie

  Primăria Tecuci organizează concurs de recrutare, pe durata nedeterminată, pentru funcțiile publice de execuție vacante de: consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Corpul de Control al Primarului; consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului Fonduri Europene, SSM; consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Administrare Reţele din […]

Read More
Locuri de munca

Şcoală gimnazială angajează paznic şi fochist

  Şcoala gimnazială „Elena Doamna” Tecuci organizează concursuri pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție, vacante, de muncitor I G, respectiv paznic şi fochist. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de paznic sunt: absolvent cel puțin de studii generale; vechime în funcția de paznic […]

Read More
Locuri de munca

Şapte funcţii scoase la concurs. Se caută consilieri, inspectori şi poliţişti locali

  Primăria Corod organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, vacante, şi a două funcţii publice de execuţie specifice, vacante, după cum urmează: – poliţist local, clasa III, grad asistent; – poliţist local, clasa III, grad debutant; – consilier, clasa I, grad superior. Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Corod, jud. […]

Read More
Locuri de munca

Concursuri pentru ocuparea funcţiilor de consilieri, muncitori, asistent medical şi şofer

  Serviciul de Gospodărie Comunală Corod organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuţie vacante de: – șofer salubrizare; – muncitori necalificați salubrizare (3 posturi); – responsabil mediu, SSM și alte atribuții specifice postului. Concursul se va organiza conform calendarului următor: – 28 ianuarie 2020, ora 12 – termenul limită de depunere a dosarelor; – […]

Read More
Locuri de munca

Târguri de joburi pentru 195 de beneficiari instruiți pe domenii de activitate în cadrul proiectului „Șansa T”

  În perioada următoare va avea loc o activitate prin intermediul căreia Primăria Municipiul Tecuci organizează trei evenimente de tip bursă a locurilor de muncă. Această acțiune facilitează oportunitatea de acces pe piața muncii a beneficiarilor din cartierul Nicolae Bălcescu, prin interacțiunea acestora cu potențialii angajatori. Evenimentul, realizat în cadrul proiectului finanțat cu fonduri europene […]

Read More
error: Content is protected !!