Proiecte finalizate sau în desfășurare, derulate cu fonduri europene, guvernamentale și locale la Tecuci 

   

La sfârșitul lunii februarie a.c., Consiliul Local Tecuci a votat cel mai mare buget din istoria Tecuciului – „Bugetul inițial centralizat de venituri și cheltuieli și Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2024”. Tecuciul nu a avut niciodată un asemenea buget, fiind cel mai generos buget cu venituri de 218.172.000 lei.   

O parte dintre proiectele aflate în diferite stadii de derulare sau finalizate la nivelul municipiului Tecuci pot fi regăsite mai jos.  

Proiecte cu finanțare din Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2022 PNDL II 

– „Modernizare străzi în municipiul Tecuci, județul Galați – etapa I”, valoare 11.070.000 lei, terminate avem următoarele străzi: Avram Iancu, Nicolae Bălcescu, Malului, Plt. Stoicescu, Lascarov Moldoveanu, Fundătura Podului, C-tin Radovici, Dimitrie Hârlescu, Dragoș Vodă, Rodnei, Zimbrului, Aurel Vlaicu, C-tin Brâncoveanu, Mărășești, Alexandru cel Bun, Sfinții Voievozi, Mihai Eminescu, Vasile Lupu, Pieței;  

– Modernizare străzi – etapa II – LOT 2, de 26.901.290 lei din buget local – în curs de derulare se desfășoară pe străzile: Vornicului, Vrancei, Vigilenței, Dumbrava Roșie, 1 Mai,  Duzilor, Grigore Alexandrescu, Crângului, Roșiori, Horia, Vlad Țepeș, Decebal,  Iancu Jianu, Bâlciului, Muncitorului, Parcului, Vasile Pârvan, Independenței, Simion Bărnuțiu (Str. Bobâlna), General Ion Gheorghe Istrate, Mihai Vodă, Gheorghe Șincai, Ștefan Octavian Iosif, Anton Cincu, Grigore Tăbăcaru, Pamfil Șeicaru, Mihail Manoilescu.  

Proiecte finalizate sau în derulare în municipiul Tecuci  

– „Modernizare Străzi Etapa II – LOT 4” – Program PNI Anghel Saligny” – Valoarea finanțată de MDLPA (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) –  20.000.000 lei; Valoare finanțată de UAT Tecuci (lei inclusiv TVA) – 3.910.737,41 lei; Lungime totală – 8.396 m; Străzi: Cloșca, Slt. Nicolae Petică, Aleea M. Basarab, Mircea Eliade, Vultureni, Partizanului, Ocheșești, Iorgu Iordan, Focșa, Ghica Vodă, Gării, Anton Pann, Constantin Solomon – Tr. 1, C. Solomon – Tr. 2, Dacia, Călugăreni – Tr. 2, Bucovinei, Duzilor, Smaranda Brăescu, Fdt. T. Șerbănescu – Tr. 1, Fdt. T. Șerbănescu – Tr. 2;   

– Bazin de Înot Didactic și Agrement – finanțare CNI, cu total general de 29.607.867 lei cu TVA. Cheltuielilor necesare asigurării întreținerii (mentenanței) sunt de 754.615,00 lei/an;  

 – Construire Creșă Medie, str. Căpitan Gheorghe Decuseară, nr. 14 – pentru 70 de copii – finanțare CNI cu total de 14.853.226 lei cu TVA;  

– Construire Locuințe pentru Tineri ANL – finanțare ANL – Obiectul de investiție presupune construirea a două tronsoane cu două scări de bloc, fiecare cu câte 20 de apartamente în regim de înălțime P + 4E + Pod; Total general – 40.942.330,72 lei cu TVA;  

– Amplasare Stații de Reîncărcare pentru Vehicule Electrice – finanțare AFM;  

– Reabilitare Strada Unirii, 1.600.000 lei cu TVA – finalizat;  

– Amenajare loc de joacă Școala „Anghel Rugină” – 160.000 lei de la buget local – finalizat;  

– Reabilitare și dotare cu echipamente tematice loc de joacă cartier Nicolae Bălcescu, 150.000 lei din buget local – finalizat;  

– Amenajare loc fitness și reabilitare loc de joacă copii Parc „Regina Elisabeta”, 75.000 le din buget local – finalizat;  

Reabilitare loc de joacă str. Andrei Șaguna, 150.000 lei din buget local – finalizat;  

– Amenajare loc de joacă Grădinița cu PP nr. 15 „Ion Creangă” Tecuci, 150.000 lei din buget local – finalizat;  

– Amenajare teren activități sportive CN „Calistrat Hogaș” – Lucrări de amplasare structură ușoară cu balon presostatic, 337.000 lei – finalizat;  

– Reabilitare împrejmuire Grădinița cu PP nr. 16 Tecuci, 80.000 lei din buget local – în curs de derulare;  

– Reabilitare împrejmuire Grădinița cu PP nr. 15 „Ion Creangă”, 227.000 lei din buget local – finalizat;  

– Reabilitare și extindere iluminat public; extindere rețele consum casnic, public și branșamente din Tecuci, 2.630.000 lei din buget local – în curs de derulare;  

– Extindere rețele de gaze în Tecuci, 2.250.000 lei din buget local – în curs de derulare; 

– Reabilitare și extindere iluminat public Parc „Regina Elisabeta”, 1.200.000 lei din buget local – finalizat;  

– Construire bază sportivă TIP 1, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26 B, Tecuci, 1.304.800 lei din buget local – în curs de derulare;  

– Reabilitare rețele edilitare de apă și canalizare la Școala „Dimitrie Sturdza”, 720.000 lei din buget local – finalizat;  

– Reabilitare conductă de apă str. 1 Decembrie 1918 (proiectare și execuție), 855.000 lei din buget local – finalizat;  

 – Reabilitare conducta de apă str. Transilvaniei, str. Tudor Pamfile și str. Nicorești (proiectare și execuție), 2.650.000 lei din buget local – în curs de derulare;  

– Reabilitare canalizare pluvială și menajeră str. Transilvaniei, Tudor Pamfile și  Nicorești (proiectare și execuție), 4.300.000 lei din buget local – în curs de derulare;  

– Lucrări de instalații apă și canalizare Parc Regina Elisabeta, 40.000 lei din buget local – finalizat;  

Modernizare str. Cuza Vodă – fără poduri (proiectare și execuție), 3.963.912,93 lei din buget local – finalizat;  

– Reabilitare străzi în municipiul Tecuci (străzile Prundului, Transilvaniei, Tudor Pamfile, Nicoreți, Matei Basarab, Plugului), (proiectare și execuție), 2.076.8000 lei din buget local – în curs de derulare;  

– Modernizare străzi Tecuci (str. Sg. Ștefan Puțanu, Malului, Bvd. Carol), proiectare și execuție, 11.783.000 lei din buget local – în curs de derulare;  

– Reabilitare zone interblocuri Tecuci (proiectare și execuție), 5.000.000 lei din buget local – în curs de derulare;  

 – Reabilitare zona interblocuri str. 1 Decembrie 1918 zona bl AG1 – AG5 si str. V. Alecsandri zona bl R, (proiectare și execuție), 4.100.000 lei buget local – în curs de derulare;  

– Amenajare parcări noi str. Cpt. Gheorghe Decuseară și Aleea Teilor (proiectare și execuție), 2.650.000lei buget local – în curs de derulare;  

– Piațetă clădire Sala Popular, 300.000 lei din buget local – în curs de derulare;  

– Reabilitare străzile: Mircea Vodă, Alecu Russo, Ioniță Hrisanti, Siretului, 1.522.000 lei din buget local – finalizat;  

– Modernizare străzi – etapa II – LOT 1 (str. Sg. Serea, Vidin, Cocorăști, Constituției), 9.250.000 lei din buget local – finalizat;  

– Reabilitare teren activități sportive Școala „Iorgu Iordan”, 230.000 lei din buget local – finalizat;  

– Reabilitare gard Școala „Anghel Rugină”, 102.000 lei din bugetul local – finalizat.  

Situația proiectelor cu fonduri europene  

– Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare de colectare a apelor uzate în Municipiul Tecuci, Planul National de Redresare și Reziliență 2022, valoare proiect de 12.473.030,18 lei;  

– Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local la nivelul Municipiului Tecuci, valoare proiect 2.929.006,50 lei – în derulare;  

– Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Tecuci – Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”, valoare proiect 2.229.602,83 lei – finalizat;  

 – Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala „Dimitrie Sturdza”, valoare totală de 1.655.005,34 lei – finalizat  

– Reabilitare clădire Școala „Dimitrie Sturdza”, valoare de 11.115.823,97 lei – finalizat; 

– Construire creșă în Tecuci, strada Căpitan Gh. Decuseară, valoare totală de 16.640.271,92 lei – în desfășurare până la finele anului 2025;  

– Reabilitare termică Grădinița „Ion Creangă”, valoare de 1.982.937,40 – lei în desfășurare;  

– Reabilitare termică Școala „Elena Doamna”, valoare 8.438.467,73 lei – în desfășurare;  

– Renovarea energetică Grădinița Prichindel, valoare de 1.943.454,39 lei – în desfășurare;  

– Renovarea energetică Școala „Dimitrie Sturdza”, Corp C, 4.113.731,05 lei – în desfășurare;  

– Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Tecuci, valoare 14.033.978,82 lei – în desfășurare;  

– Renovarea integrată a Colegiului „Calistrat Hogaș”, 21.161.603,32 lei – în contractare; 

– Construire unitate școlară nouă în Tecuci, str. Ana Ipătescu, nr. 35, valoare proiect 30.286.022,04 lei – în evaluare;  

– Reabilitare termică și energetică Liceul „Ovid Caledoniu” 4.407.631,24 lei – în evaluare;  

– Renovarea energetică „Casa seniorilor tecuceni”, valoare 891.823,90 lei – în desfășurare;  

– Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire în vederea înfiinţării unui Centru de zi pentru persoane vârstnice, valoare proiect 7.217.517,46 lei – în contractare;  

 – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiului Tecuci, 10.246.730,89 lei – în desfășurare;  

– Modernizarea transportului public la nivelul zonei periurbane a Municipiului Tecuci, valoare de 13.145.381,17 lei – în desfășurare;   

– Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru  biciclete la nivelul Municipiului Tecuci, 22.841.564,29 lei – în desfășurare;  

– Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru  biciclete la nivelul Municipiului Tecuci, 12.463.619,14 lei – în evaluare;  

– Sistem Inteligent de management al traficului la nivelul Municipiului Tecuci, 2.929.006,50 lei – în desfășurare;  

– Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice in municipiul Tecuci,  2.793.247,40 lei – în evaluare;  

– Un mediu curat, un viitor sănătos, 17.969 lei – finalizat;  

– Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Tecuci, 4.558.787,66 lei;  

– Construire insule ecologice digitalizate în Municipiul Tecuci, 3.354.459,47 lei;  

– Creșterea eficienței energetice a Clădirii Sala Popular, valoarea 1.831.454,73 lei – finalizat;  

– Reabilitare, consolidare, demolare parțială, extindere și reconversie funcțională a Grădiniței nr. 14 în Muzeu de Artă Contemporană, 24.466.174,34 lei – în contractare;  

– Reabilitare, modernizare și consolidare a Bibliotecii „Ștefan Petică”, valoare proiect 19.305.109,26 lei – în contractare.