Repartizarea la licee în județul Galați

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a publicat pe pagina admitere.edu.ro, ierarhia la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a, în vederea realizării admiterii acestora în învățământul liceal de stat.
Lista nominală a candidaților pe școală, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, este afișată în fiecare unitate de învățământ gimnazial.

Înscrierea în clasa a IX-a în liceele de stat, în anul școlar 2016-2017 se face fără examen, pe baza mediei de admitere, care este media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o pondere de 75%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 25%).
Ierarhia Admitere 2016 pentru candidaţii ce provin din judeţul Galați poate fi consultată AICI.