Derularea proiectului educațional ,,Limba engleză pas cu pas’’

 Limba Engleză a devenit una dintre cele mai vorbite limbi străine din lume şi cea mai importantă din punct de vedere al comunicării, întrucât este cunoscută cel puţin la un nivel de baza de aproape o treime din populaţia globului.

Din acest considerent, Casa de Cultură Tecuci îşi propune să contribuie şi să se alăture educaţiei  permanente, prin derularea proiectului educaţional: „Limba engleză pas cu pas”.


Proiectul se adresează tuturor copiilor (elevilor) cu vârste cuprinse între 5 şi 15 ani care doresc să se iniţieze sau să îşi completeze cunoştinţele în studiul limbii engleze, urmărindu-se astfel obiective specifice  precum:

– Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi de exprimare  orală;
– Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris şi de exprimare în scris;
– Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul limbii engleze şi al civilizaţiei spaţiului cultural anglofon.

Cursul este gratuit şi se desfăşoară pe trei niveluri;

A1 – Nivelul introductiv
A2 – Nivelul intermediar
B1 – Nivelul de bază.
       

Înscrierile se pot face la sediul Casei de Cultură Tecuci sau la telefon: 0766.348.803; 0236.820.449.