Se dublează amenzile în construcții

Legea care dublează amenzile pentru cetăţenii şi firmele care nu respectă calitatea în construcţii a fost promulgată. Amenzile pentru nerespectarea calității în construcții vor fi dublate, pot ajunge și la 40.000 lei.

Nerespectarea calităţii în construcţii va fi sancţionată mult mai dur decât în prezent, iar perioada de prescripţie a faptelor de natură contravenţională va fi extinsă, potrivit unui proiect de act normativ promulgat recent prin decret prezidențial. Astfel, pentru fapte precum neangajarea dirigintelui de şantier sau construirea fără proiecte ori în baza proiectelor neverificate de specialişti se vor da amenzi duble, ce vor putea ajunge până la 40.000 de lei. Totodată, vor fi introduse şi perioade minime de garanţie pentru lucrările de construcţii.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii a fost promulgat miercuri de șeful statului și a devenit Legea nr. 163/2016. Astfel, după publicarea în Monitorul Oficial, documentul se va aplica după trecerea a 30 de zile.

Persoanele fizice şi juridice care nu respectă normele referitoare la calitatea în construcţiivor putea fi sancţionate mult mai dur decât în prezent, reiese din propunerea legislativă. Concret, amenzile aplicabile în momentul de faţă vor fi dublate, pentru a contracara scăderea calităţii în construcţii, potrivit iniţiatorului acestui act.

Astfel, faptele de natură contravenţională amendate în momentul de faţă cu sume cuprinseîntre 10.000 şi 20.000 de lei vor fi sancţionate cu sume cuprinse între 20.000 şi 40.000 de lei. Câteva exemple relevante de astfel de fapte sunt:

– executarea unei construcţii noi, a unei intervenţii la o construcţie existentă, precum şi desfiinţarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizare şi executare;
– realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi;
– interzicerea sau obstrucţionarea efectuării controlului calităţii în construcţii, neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate de persoanele cu atribuţii de control şi/sau de autorităţile competente.

Referitor la contravenţiile pentru care acum se aplică amenzi între 5.000 şi 10.000 de lei, cuantumurile acestora vor fi cuprinse între 10.000 şi 20.000 de lei. Mai precis, astfel de sancţiuni se vor aplica pentru fapte precum:

– neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin diriginţi de şantier autorizaţi;
– necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale;
– neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor şi neexecutarea lucrărilor de reparaţii şi consolidări.

În fine, cele mai mici amenzi ce pot fi date în prezent, cele între 1.500 şi 5.000 de lei, vor fi cuprinse între 3.000 şi 10.000 de lei. Câteva exemple de fapte pentru care se vor putea da aceste sancţiuni sunt:

– neprecizarea în proiect a categoriei de importanţă a construcţiei şi nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calităţii;
– prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu există agremente tehnice la lucrări la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile;
– nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile.

Pe deasupra, conform propunerii de act normativ care urmează să apară în Monitorul Oficial, dreptul autorităţilor de a da amenzile pentru nerespectarea calităţii în construcţii se va prescrie în cinci ani de la data recepţiei făcute la terminarea lucrărilor de construcţii. În prezent, termenul de prescripţie este de trei ani de la data săvârşirii faptei.

Legea calităţii în construcţii are drept scop realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, pentru a proteja viaţa oamenilor, bunurile acestora, societatea şi mediul înconjurător. 

„Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii, în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, execuţie şi recepţie a construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare, expertizare tehnică şi intervenţii la construcţiile existente şi de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă sau sursă de finanţare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător”, scrie în actul normativ amintit.

Atenţie! Amenzile prevăzute de lege sunt valabile atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice, iar de constatarea contravențiilor şi aplicarea sancţiunilor se ocupă persoanele cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii.

Se vor stabili perioade minime de garanţie pentru lucrări

Printre obligaţiile actuale ale executanţilor lucrărilor de construcţii se numără, potrivit Legii nr. 10/1995, remedierea pe propria cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lor, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie.

Totuşi, legea nu face referire la o perioadă minimă de garanţie, astfel că se vor introduce şi prevederi în acest sens. Mai exact, perioada de garanţie va fi prevăzută în contractele încheiate între părţi, iar aceasta va avea, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, o durată de cel puţin:

– cinci ani, pentru construcţiile din categoriile de importanţă A şi B;
– trei ani, pentru construcţiile din categoria de importanţă C;
– un an, pentru construcţiile din categoria de importanţă D.

Categoriile de importanţă pentru construcţii sunt stabilite prin intermediul Hotărârii Guvernului nr. 766/1997, acestea fiind:

– construcţii de importanţă excepţională (categoria A);
– construcţii de importanţă deosebită (categoria B);
– construcţii de importanţă normală (categoria C);
– construcţii de importanţă redusă (categoria D).

În plus, garanţia va fi prelungită automat cu perioada necesară remedierii defectelor calitative constatate pe durata valabilităţii acesteia.

De reţinut este că, începând din 31 august 2015, toate persoanele care vor să-şi construiască o locuinţă în mediul rural trebuie să angajeze un diriginte de şantier.

Sursa: avocatnet.ro