Cum sunt evaluaţi elevii clasei zero

Învăţătorii care preiau clasa zero în septembrie 2016 nu vor evalua elevii cu note sau calificative. Aceştia îşi vor consemna informaţiile strânse despre elevi într-un raport ce va fi întocmit la finalul anului şcolar.

Conform metodologiei publicate de Ministerul Educaţiei, învățătorii de la clasa zero vor întocmi la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 un raport de evaluare în care vor consemna nivelurile de dezvoltare fizică, socio-emoţională, cognitivă, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare ale elevilor clasei pregătitoare.
Iată câteva instrucţiuni de completare a raportului
Cadrele didactice bifează un singur nivel de apreciere în casetă corespunzătoare pentru fiecare competenţă în parte:
Dezvoltarea fizică şi motrică
– ldentificarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corecte
– Utilizarea unor mişcări specifice diferitelor segmente ale corpului
 – Executarea unor mişcări sugestive şi folosirea unei mimici şi a unei gestici adecvate diferitelor contexte (dialog, recitare, cântec, dans, teatru etc.)
– Participare la activități motrice coordonate cu membrii grupului.
Dezvoltarea socio-emoţională
– Indentificarea elementelor de identitate (nume, prenume, vârstă, gen, aspect fizic, naţionalitate, numele părinţilor, localitate, etc.)
– Respectarea unor reguli simple de igienă personală
– Reconoașterea emoţiilor de bază raportate la experienţa de viaţă
– Exprimarea de sine (exprimarea emoţiilor, temerilor, preocupărilor, a ceea ce îi place şi ce nu), în limbaje variate (verbal, nonverbal, artistic)
– Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social
– Respectarea normelor elementare de comportament social
– Identificarea unor repere relaţionale (frate, soră, mamă, tată, bunici, rude, colegi, prieteni, adulţi, educatori) şi valorice (bine, frumos, bun etc.)
– Participarea la activităţile grupului, jocuri de grup, relaţii interpersoanale.
Dezvoltarea cognitivă
– Identificarea cuvintelor din enunţuri scurte, rostite clar şi rar
– Identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final în cuvinte clar articulate
– Discriminarea cu suport intuitiv a formelor geometrice, semnelor grafice (litera, cifra), culorilor, sunetelor
– Sesizarea relaţiei dintre sunet şi literă, dintre cifră şi număr
– Trasarea elementelor grafice (conturul literelor, cifrelor, formelor geometrice principale)
– Identificarea unor repere: spaţiale (în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţă, în spatele, sus, jos) şi temporale (înainte, după, zi, noapte, iarnă, vară, etc.)
– Identificarea unor repere de gândire logică: sortare, clasificare pe baza unui criteriu dat, raţionament simplu ( dacă…, atunci…)
– Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, scrise cu litere de tipar
– Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10
– Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-2 unităţi în concentrul 0-10, cu suport intuitiv.
Dezvoltarea limbajului şi a comunicării
– Identificarea şi aplicarea regulilor principale de comunicare
– Utilizarea elementelor de logică în comunicare („şi/sau”, „dacă…, atunci”, „da/nu”, etc.)
– Receptarea semnificației corecte a mesajelor orale
 – Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu
 – Exprimarea unor mesaje referitoare la sine, colegi, familie, şcoală, mediu înconjurător
– Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală.
Dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor de învăţare
– Respectarea normelor elementare de comportament şcolar
– Manifestarea perseverenţei în activitatea de învăţare
– Manifestarea curiozităţii pentru explorarea mediului natural şi social
– Identificarea unor regularităţi în mediul familiar, natural şi social
– Realizarea unor activităţi, proiecte, obiecte, construcţii simple
– Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului, în reluarea unor sarcini simple de lucru
– Participarea la activităţi integrate, adaptate nivelului de vârstă

– Manifestarea imaginaţiei şi a creativităţii în activitate şi joc.You cannot copy content of this page