Noi directori la două societăți tecucene

Ieri, 2 august, Consiliul local Tecuci a fost convocat în ședință de îndată, pe ordinea de zi fiind 6 proiecte de hotărâre. Au fost prezenți 15 consilieri din totalul de 17, lipsind Ghiță Andriuță și Vasile Diaconu.

Primul proiect viza numirea reprezentantului U.A.T Municipiul Tecuci în adunarea generală a asociaţilor, la societatea Zone Verzi Tec S.R.L., fiind numit Apostu Adrian Cosmin. A fost formată o comisie pentru vot secret, formată din consilierii Bogdan Buliga, Constantin Bulhac și Constantin Pârvu. Proiectul a avut 13 voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere.
Al doilea proiect  privind desemnarea în funcţia de Administrator/Director General al Societăţii Zone Verzi Tec S.R.L, a d-lui Ioniță Florian, a fost votat cu 13 pentru, 1 abținere și 1 împotrivă.
Cel de-al treilea proiect, privind acordul asociatului U.A.T Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind revocarea d-lui Ursu Ștefan din funcţia de Administrator/director a avut 13 voturi pentru, 1 împotrivă și 1 abținere.
Proiectul nr. 4, privind desemnarea d-lui Voinea Ionuț în funcţia de administrator/Director general al Societăţii „Rampa Rateş” S.R.L. Tecuci a fost votat cu 13 voturi pentru, 1 abținere și 1 împotrivă.
Proiectul nr. 5, privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local Tecuci în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Anton Cincu, respectiv consilierii Monica Diaconu și Constantin Pârvu, a întrunit 11 voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere, consilierii desemnați neputând participa la votare.
Ultimul proiect, privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli, prin suplimentare de venituri şi redistribuirea unor fonduri între unităţile de învăţământ din Municipiul Tecuci, pe anul 2016, respectiv suplimentare fonduri la Grădinițele nr. 14 și 16 a fost votat cu 13 pentru și 2 abțineri.  

(Înregistrarea video și foto a ședinței a fost făcută de către Virgil Cîlmău, cu aparatura din dotarea Primăriei. Așteptăm postarea video pe youtube.)