Funcție publică de conducere scoasă la concurs

 UAT Municipiul Tecuci organizează concurs pentru funcția publică de conducere vacantă în structura organizatorică, de Șef Serviciu Buget – Contabilitate.
Concursul se va desfășura în perioada 7.09.2016, ora 10 – proba scrisă și 9.09.2016, ora 10 – interviu.
Candidatul la funcția publică de conducere de Șef Serviciu Buget – Contabilitate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condițiile legii;
– vechime în specialitatea postului – 2 ani;
– cunoștințe de calculator nivel avansat;

Relații suplimentare se pot obține la sediul UAT Municipiul Tecuci, Compartiment Gestiunea Resurselor Umane și a Funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.


You cannot copy content of this page