Tichete sociale pentru copiii familiilor defavorizate

 Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Tecuci aduce la cunoştinţă cetăţenilor că de la începutul anului şcolar 2016 – 2017 se primesc dosarele în vederea acordării stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale acordate potrivit Legii nr. 248/28.10.2015. 

Tichetele sociale sunt bonuri de valoare care se utilizează pentru achiziţionarea  produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor.
Pentru a putea beneficia de stimulentele educaţionale oferite de stat copiilor din familii defavorizate, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
– copilul să fie înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar conform Legii educaţiei naţionale;
– venitul lunar pe membru de familie să fie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o singură persoană, respectiv de până la 284 lei venit lunar pe membru de familie.
Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educaţional este de 50 lei/tichet, pentru fiecare copil înscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional.
Primirea tichetelor sociale este condiţionată de prezenţa la grădiniţă. Copilul va trebui să fie prezent zilnic, cu excepţia absenţelor motivate (scutiri medicale sau învoiri scrise de părinţi).
Dreptul la stimulentul educaţional se acordă pe baza de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţite de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia şi înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă.
Pentru anul şcolar 2016 – 2017, cererile se depun până la dată de 20 decembrie 2016, la sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială.

Relaţii suplimentare se pot primi la sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială, str. Elena Doamna nr. 2, Tecuci, tel: 0372.727.239.