Calendarul concursului pentru director de şcoală

Trei probe, dintre care una scrisă, naţională, cu subiecte făcute de Ministerul Educaţiei
 Ministrul Educaţiei Mircea Dumitru a aprobat prin ordin metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de director şi director adjunct care se va desfăşura în această toamnă în toată unităţile din învăţământul preuniversitar, de la grădiniţe, la licee, anunţă Ministerul Educaţiei. 

Concursul are două părţi: proba scrisă, organizată la nivel naţional, cu subiecte de timp test grilă elaborate de minister şi două probe la nivel judeţean, monitorizate de observatori de la minister.
Calendarul concursului de de director şi director adjunct:
13 septembrie – 2 octombrie 2016 – Depunerea electronică a dosarelor de concurs (potrivit Procedurii de înscriere electronică, disponibilă pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean)
12 octombrie 2016 – Proba scrisă
17 octombrie – 17 noiembrie 2016 – Interviul şi evaluarea CV-ului
18 noiembrie 2016 – Afişarea rezultatelor concursului

21-23 noiembrie 2016 – Depunerea contestaţiilor
24 noiembrie – 9 decembrie 2016 – Soluţionarea contestatiior şi afişarea rezultatelor finale
16 decembrie 2016 – Validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale şi transmiterea acestora la minister
Concursul are două componente, una naţională şi una locală:
I. O probă scrisă, la nivel naţional, care constă în rezolvarea unui test-grilă, cu subiecte elaborate de minister. Vor fi evaluate aptitudinile cognitive şi competenţele manageriale ale candidaţilor, ambele cu o pondere de 50%. Timp de lucru: maximum 120 de minute;
II. Două probe la nivelul comisiilor judeţene şi cu monitorizarea observatorilor desemnaţi de minister:
– analiza CV-ului  – realizată în plenul comisiei de concurs, în prezenţa candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor şi punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV;
– interviu în faţa comisiei de concurs – în care se apreciază scrisoarea de intenţie, calitatea şi susţinerea de către candidat a ofertei manageriale şi a unui plan operaţional pentru un an. Desfăşurare: maximum 30 de minute.
Toate probele sunt obligatorii.

Detalii suplimentare privind metodologia de concurs și condițiile care trebuie îndeplinite le găsiți AICI.