Ședință de îndată a Consiliului local Tecuci

 Consiliul Local este  convocat în ședință de îndată astăzi, 15 septembrie 2016, ora 16. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, prin suplimentare de venituri și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2016.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Contractul de concesiune nr. 103160/07.11.2011, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea „Zone Verzi Tec” S.R.L. Tecuci.
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tecuci în Consiliul de Administraţie şi Comisia de asigurare a calităţii  educaţiei din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Tecuci.
4. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Tecuci la constituirea Grupului de Acțiune Locală în Municipiul Tecuci, în vederea accesării fondurilor europene în cadrul programelor de dezvoltare zonală și regională.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii localității U.A.T. Municipiul Tecuci în cadrul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunăre-Galați”.