Informare publică

La scurt timp după deschiderea anului școlar, Primarul municipiului Tecuci a convocat o întâlnire cu toți directorii instituțiilor de învățământ, în scopul de a se face o primă evaluare a modului cum au fost implementate măsurile de asigurare a unor condiții optime procesului educațional. 
A fost analizată modalitatea în care a fost cheltuită suma de 500.000 de lei alocați școlilor tecucene, ca o primă măsură de sprijin în rezolvarea unor reparații urgente, a modernizării și dotării cu material didactic. 
Au fost discutate și o serie de alte probleme care preocupă  în egală măsură administrația locală și conducerile unor instituții școlare: dotarea cu un microbuz (Școala „Gheorghe Petrașcu”), măsuri mai eficiente pentru mutarea Grădiniței nr. 14 în sediul nou al grădiniței de pe Bulevardul Victoriei, asigurarea condițiilor necesare începerii lucrărilor de modernizare a Colegiului Național „Spiru Haret”, alocarea unor fonduri pentru achiziția de bănci la Școala Gimnazială „Șt. O. Iosif”. 
Primarul Cătălin Hurdubae a atenționat managerii școlilor tecucene să ia toate măsurile legale care se impun pentru a se interzice strângerea de bani de la părinți, în vederea rezolvării unor probleme administrative ale acestor instituții.
Pentru a se evita apariția unor disfuncționalități de natură organizatorică, în activitatea școlilor, s-a stabilit ca astfel de analize să aibă loc trimestrial.
Viorel Burlacu, consilier