Alte proiecte pentru ședința ordinară de vineri

 Ordinea de zi a ședinței Consiliului local din data de 30 septembrie 2016, a fost completată cu alte proiecte:
1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unor capacități energetice aparținând domeniului public al Municipiului Tecuci către FDEEE Electrica Distribuție Muntenia Nord – Sucursala Galați. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei nr. 2: „Organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură” și modificarea componenței comisiei nr. 3: „Activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială”.