Ședință de îndată a Consiliului local

 Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată astăzi, 10 octombrie 2016, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2016.

2. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind revocarea domnului Ionescu Gabriel din funcţia de administrator/director general al Societăţii „Cimitirul Eternitatea” S.R.L. Tecuci.
3. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului Ciocan Mihail în funcţia de administrator/Director general al Societăţii „Cimitirul Eternitatea” S.R.L. Tecuci.


4. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţia de reprezentant al U.A.T. Municipiul Tecuci în adunarea generală a asociaţilor la societatea „Ecoprest Tec” S.R.L. Tecuci şi numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în adunarea generală a asociaţilor la societatea „Ecoprest Tec” S.R.L. Tecuci.