Guvernul a aprobat programul pilot pentru masă caldă la şcoală

 Guvernul a aprobat programul pilot care prevede acordarea unei mese calde gratuite pentru elevii şi preşcolarii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. 

Programul se va desfăşura în timpul anului şcolar 2016-2017 şi are scopul de a preveni şi combate abandonul şcolar. Acesta face parte din Pachetul naţional anti-sărăcie şi înlocuieşte programul „cornul şi laptele” pentrus colile incluse în faza de testare pilot.
Masă caldă sau pachetul alimentar vor fi asigurate pentru elevii şi preşcolarii care participa la activităţile didactice în cele 50 de unităţi şcolare, în limita a 7 lei pe zi pentru fiecare beneficiar.
Suma necesară implementării acestui program-pilot este de 34,674 milioane lei, iar finanţarea va fi asigurată de la bugetul de stat. Autorităţile locale care implementează programul au posibilitatea să suplimenteze finanţarea din venituri proprii ale bugetelor locale. Autorităţile locale care nu sunt incluse în program pot stabili aplicarea lui în şcoli sau grădiniţe în condiţiile asigurării finanţării din venituri proprii.
Produsele alimentare distribuite elevilor şi preşcolarilor vor respectă cerinţele de conformitate prevăzute în regulamentele europene. Direcţiile judeţene de sănătate publică, respectiv cea a municipiului Bucureşti vor verifică respectarea normelor şi condiţiilor igienico-sanitare şi a alimentaţiei sănătoase în distribuţia alimentelor. De asemenea, la cererea scrisă a părinţilor, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă, pachetele alimentare şi masă caldă pot fi înlocuite cu produse alimentare adecvate situaţiei elevilor şi preşcolarilor.
Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare sau mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. La închiderea programului-pilot, la finalul anului şcolar 2016-2017, în urmă analizei Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării, pe baza rezultatelor obţinute şi interpretate lunar pe parcursul derulării proiectului, prin Hotărâre a Guvernului se va decide oportunitatea extinderii acestui program la nivel naţional, precum şi a modalităţii de implementare.
În programul-pilot au fost selectate 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar cu grade de complexitate şi particularităţi educaţionale diferite, dispuse echilibrat la nivel naţional, în medii rezidenţiale diverse: urban (mare, mic, central, periferic)/rural (mare, mic, accesibil, greu accesibil, izolat).
O prima categorie din unităţile selectate include şcoli şi grădiniţe situate în medii geografice izolate sau greu accesibile – delta, munte, câmpie (zona depopulată/zona greu accesibilă din cauza condiţiilor naturale), în medii sociale defavorizate (comunităţi cu grad mare de vulnerabilitate – populaţie roma, copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi supuşi unor forme de abandon parental, copii supuşi unor forme de abuz parental prin muncă, abandonului şcolii, cutume şi mentalităţi restrictive, în defavoarea minorului) în medii economice sărace.


Sursa: portalinvatamant.ro