Ședinţă ordinară a Consiliului local Tecuci

Consiliul local al Municipiului Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de 28 noiembrie 2016, ora 16.
 
Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea „Pieţe Prest Tec” S.R.L. Tecuci.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea „Cimitirul Eternitatea” S.R.L. Tecuci.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managerului instituţiei publice de cultură Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci – pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.04.2014 – 01.10.2016.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal cuprinzând persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administratori de imobile organizat în data de 05.10.2016 şi eliberarea atestatelor.
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de comodat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci.
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia cabinete medicale, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a concesionării prin licitaţie publică a terenului aflat în proprietatea Municipiului Tecuci din Str. Mălureni, nr. 39.
8. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în Judeţul Galaţi în perioada 2014-2020” a terenului pentru reabilitarea şi construirea investiţiilor aferente acestuia.
9. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în Judeţul Galaţi în perioada 2014-2020” a terenului pentru reabilitarea şi construirea investiţiilor aferente acestuia – Staţii de pompare – repompare.
10. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor finale şi predarea bunurilor cu valorile finale către  Apă Canal S.A. la încheierea proiectului „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Galaţi”.
11. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de Delegare a Gestiunii de Administrare Spaţii Verzi nr. 1996/31.01.2012.
Informări, Interpelări, Petiţii
• Informare privind  adresa înregistrată la Consiliul Local sub nr. 234/16.11.2016, privind Raportul de follow-up nr. 2323/14.12.2015 a Curţii de Conturi la Societatea Ecoprest Tec S.R.L. Tecuci.
• Informare privind  adresa înregistrată la Consiliul Local sub nr. 238/16.11.2016 privind Raportul de follow-up nr. 2967/26.10.2016 a Curţii de Conturi la Societatea Zone Verzi Tec S.R.L. Tecuci.
• Informare privind situaţia economică, financiară şi juridică a Societăţii Cimitirul Eternitatea S.R.L. Tecuci la data de 30.09.2016.
• Informare privind privind stadiul clădirilor şi a construcţiilor situate la următoarele adrese:
– str. Galaţi  nr. 1-3 (fostul restaurant Moldova)
– str. 1 Decembrie 1918, nr. 64 (clădirea „Elena şi Tache Anastasiu”)
– str. 1 Decembrie 1918, nr. 41 (fostul Hotel Turist)

 

• Informare privind adresa înregistrată la Consiliul Local sub nr. 239/16.11.2016 a Societăţii Rampa Rateş S.R.L Tecuci privind măsurile dispuse de APM Galaţi referitor la depăşirea suprafeţei autorizate de depozitare a deşeurilor la punctul de lucru Rampa Rateş S.R.L. Tecuci.