Dezbatere Publică privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în anul 2017

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52 /2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică locală, Primăria Municipiului Tecuci supune dezbaterii  publice următorul  proiect  de act normativ:
Proiect   de  hotărâre   privind   stabilirea   impozitelor  şi  taxelor   locale  pentru anul fiscal 2017. 

Proiectul poate fi studiat  la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul B.U.I.E.S. P.F./P.J, cam. 25, parter, cât şi pe   internet la adresa www.municipiultecuci.com.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire  la proiectul de act normativ supus dezbaterii  publice pot fi depuse la sediul Primărie Municipiului Tecuci în cadrul B.U.I.E.S. P.F./P.J, cam. 25, transmise la numărul de fax  0236.816.054 sau în format electronic la adresa de e-mail  registratură@municipiultecuci.ro până la data de 7 decembrie 2016.
Dezbaterea va avea loc în Sala de Şedinţe a Primăriei  Municipiului Tecuci în data de 12 decembrie 2016, ora  10.
Materialele transmise vor purta menţiunea  „Recomandare la proiect de act normative”.
         

Proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în anul 2017 poate fi consultat AICI.